Топливо АД е най-новият член на EURO-MAT

Всички новини
Топливо АД e новият член на EURO - MAT - организация на свободните търговци на строителни материали.
В организацията членуват 21 фирми, лидери на пазара на строителни материали в своите страни с оборот от над 35 милиарда евро.

Това ново членство беше потвърдено единодушно от акционерите на EURO-MAT по време на последното общо събрание, което се проведе на 9 ноември в Прага и ще влезе в сила от 1 януари 2018 г.

Членството на Топливо АД в EURO - MAT е признание за лидерските позиции на Топливо АД в страната и дава нови възможности за развитие в търговията със строителни материали!

Официално съобщение за приемането на Топливо АД за член на EURO - MAT