Горива и моторни масла

Твърди горива

Топливо АД е водеща компания в търговията с отоплителни материали в страната с дългогодишни традиции в тази сфера. Дружеството е лидер по отношение на вноса на Руски въглища и газ пропан бутан.
В складовете на Топливо АД, разположени равномерно на територията на цялата страна ще Ви предложим:
- Въглища от внос и от местно производство - насипни и пакетирани;
- Пелети за отопление;
- Дърва за отопление;

Предлаганите отоплителни материали задължително са придружени със сертификат за качество, произход и декларация за съответствие съгласно законовите изискванията.

Бази за съхраняване и обработка на LPG


Топливо АД работи със собствени европейски и руски ж.п. цистерни. Всички бази са оборудвани за разтоварване на европейски и руски ж.п. цистерни.

Местоположение


Добрич - Съоръжение за съхранение на пропан-бутан за товарене и разтоварване на автомобили и камиони-цистерни.

Информация за аварийното планиране на предприятието

Информация за характера и степента на опасност и мерките за безопасност

Русе - Съоръжение за съхранение на пропан-бутан за товарене и разтоварване на вагони и камиони.
Информация за аварийното планиране на предприятието
Информация за аварийното планиране на предприятието

Бургас - Съоръжение за съхранение на пропан-бутан.