БРАМАК с 20% отстъпка на керемиди и 10% отстъпка на аксесоари

Всички промоции
БРАМАК с 20% отстъпка на керемиди и  10% отстъпка на аксесоари
Месец на покрива!

От 1 до 30 септември 2020 г. в складовете на Топливо АД ще намерите продукти на БРАМАК с атрактивни отстъпки:

20 % отстъпка на следните керемиди 1/1 Брамак. Минимално количество за покупка - 1 пале.
- Брамак Икономик Керемида 1/1 , сива - 12.60 10.08 лв./кв.м.
- Брамак Икономик Керемида 1/1 , червена - 14.40 11.52 лв./кв.м.
- Брамак Класик 1/1 - 19.20 15.36 лв./кв.м.
- Брамак Атика Протектор 1/1 - 22.80 18.24 лв./кв.м.
- Брамак Натура Плюс 1/1 - 16.80 13.44 лв./кв.м.

10 % отстъпка на аксесоари за покриви Брамак и покривни фолиа Брамак.
* Отстъпката за керемиди не се отнася за всички вносни модели - Тектура, Тегалит, Адриа и керамични керемиди.
Отстъпката за керемиди не се отнася керемиди 1/2, вентилиращи керемиди, странични керемиди, снегозадържащи керемиди, керемиди за мълниезащита, керемиди за основа на стъпало и всички капаци.

Производител / Вносител:

Валидност:

1.09.2020 г. - 30.09.2020 г.

Обекти на Топливо АД в които се предлага този продукт:

всички складове на Топливо АД в страната