Цимент с 5% отстъпка

Варовиков портландцимент Титан CEM II /B-L 32,5 R , 25 кг.
ПРОМОЦИЯ

! За да видите цената на този продукт, моля, изберете склад!
Варовиков портландцимент Титан CEM II /A-L 42,5 R , 25 кг.
ПРОМОЦИЯ

! За да видите цената на този продукт, моля, изберете склад!
Варовиков портланд цимент DEVNYA Premium CEM II/ A-LL 42,5 R , 25 кг.
ПРОМОЦИЯ

! За да видите цената на този продукт, моля, изберете склад!
Сулфатоустойчив портланд цимент SULFO CEM I 42,5 N - SR 5 , 25 кг.
ПРОМОЦИЯ

! За да видите цената на този продукт, моля, изберете склад!
Бял портланд цимент GLACIER CEM I 52,5 N , 25 кг.
ПРОМОЦИЯ

! За да видите цената на този продукт, моля, изберете склад!
Зидарски цимент ZIDACEM CEM MC 12.5 , 25 кг.
ПРОМОЦИЯ

! За да видите цената на този продукт, моля, изберете склад!
Варовиков портланд цимент BRAVO CEM II/ B-LL 42,5 N , 25 кг.
ПРОМОЦИЯ

! За да видите цената на този продукт, моля, изберете склад!
Смесен Портландцимент Холсим CEM II / B-LL 32.5 R , 25 кг.
ПРОМОЦИЯ

! За да видите цената на този продукт, моля, изберете склад!
Цимент силен Холсим CEM II / B-LL 42.5 R , 25 кг.
ПРОМОЦИЯ

! За да видите цената на този продукт, моля, изберете склад!
Пуцоланов цимент Титан CEM IV /A 42,5 N - 25 кг.
ПРОМОЦИЯ

! За да видите цената на този продукт, моля, изберете склад!
Варовиков портланд цимент VULKAN Premium CEM II/ A-LL 42,5 N , 25 кг.
ПРОМОЦИЯ

! За да видите цената на този продукт, моля, изберете склад!
Цимент СЕМ II 42.5 N ЕКО ЦЕМ , 25 кг.
ПРОМОЦИЯ

! За да видите цената на този продукт, моля, изберете склад!
Цимент с 5% отстъпка

Валидност:

1.11.2022 г. - 30.11.2022 г.

Участващи обекти на Топливо АД:

всички складове на Топливо АД в страната