Национален телефон 0700 13456

Полиуретанов уплътнител за подови фуги Sikaflex PRO-3

Полиуретанов уплътнител за подови фуги Sikaflex PRO-3
Цени за гр. София!

Производител:

Видове:

Sikaflex PRO-3 , Сив
Sikaflex PRO-3 SL , Бетоновосив

Информация за продукта:

Описание:

Sikaflex® PRO-3 е 1-компонентен, втвърдяващ от влагата, еластичен фугоуплътнител с висока механична и химическа устойчивост.

Опаковка:

600 мл.

Приложение:

Sikaflex® PRO-3 е предназначен за дилатационни и свързващи фуги при подове, пешеходни зони, зони с автомобилен трафик (напр. паркинги и гаражи), складове, производствени площи, приложения в хранително-вкусовата промишленост, керамични
плочки (напр. в обществени сгради и т.н.), подови фуги в тунелното строителство и в т.нар. „чисти помещения“.

Характеристики:

- Деформационна способност ± 35% (ASTM C 719)
- Много висока механична и химическа устойчивост
- Втвърдява без да образува балончета
- Добра адхезия към повечето строителни материали
- Не съдържа разтворители
- Много ниски емисии