Уведомление относно разкриването на регулирана информация от Топливо АД през последните 12 месеца

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: backlink

Filename: about/novina_view.php

Line Number: 26

Backtrace:

File: /var/www/html/toplivo/app/views/about/novina_view.php
Line: 26
Function: _error_handler

File: /var/www/html/toplivo/app/views/templates/content.php
Line: 2
Function: view

File: /var/www/html/toplivo/app/controllers/MainController.php
Line: 439
Function: view

File: /var/www/html/toplivo/index.php
Line: 315
Function: require_onceНа основание разпоредбата на чл. 27, ал. 3 от Наредба № 2 от 17.09.2003 г. за проспектите при публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и за разкриването на информация Ви представяме настоящия документ, който препраща към цялата информация, която Топливо АД е публикувало или предоставило на разположение на обществеността през последните 12 месеца в Република България или в друга държава членка:
1. Топливо АД е разкривало информация относно дружеството посредством системата Е-регистър на Комисия за финансов надзор и информацията може да бъде намерена на електронната страница на КФН - www.fsc.bg.
2. Информация относно дружеството е предоставяна на Българска фондова борса-София АД чрез системата ЕКСТРИ и може да бъде намерена на електронната страница на БФБ - www.bse-sofia.bg.
3. Топливо АД е разкривало информация за дружеството пред обществеността чрез избрана от нас информационна медия Сервиз финансови пазари АД. Цялата информация, предоставена на медията в пълен нередактиран текст, можете да намерите на следния интернет адрес: www.x3news.com.
4. Информация за дружеството е публикувана и чрез бюлетина на Инфосток - www.infostock.bg.
5. В съответствие със законовите изисквания е представена информация, касаеща дружеството в Търговския регистър към Агенция по вписванията: www.brra.bg.
6. Пълният обем от информацията, разкривана към обществеността, както и всякаква друга информация за дружеството може да бъде намерена и на електронната страница на дружеството - www.toplivo.bg.