Органи на управление на Топливо АД

Съвет на директорите

Бедо Бохос Доганян - Председател на съвета и Изпълнителен директор
Преслав Красимиров Козовски - Изпълнителен директор
Людмила Викторовна Стамова - Член на съвета и Финансов директор
Марияна Иванова Станева - Член на съвета
Асен Василев Ценков - Член на съветаДиректор за връзка с инвеститорите

Чонка Ганева Нейкова - тел. 02/933 35 94