Гофрирани тръби

Национален телефон 0700 13456

Електропринадлежности Гофрирани тръби

Цените са валидни към 28.09.2023 г.

 Гофре , Ф11 вътрешно , 100 м. , бяло
Гофре , Ф11 вътрешно , 100 м. , бяло
ТОПЛИВО
100 м.
0.30 лв./м.
 Гофре , Ф13 вътрешно  , 100 м. , 5-14 мм. , бяло
Гофре , Ф13 вътрешно , 100 м. , 5-14 мм. , бяло
ТОПЛИВО
100 м.
0.36 лв./м.
 Гофре , Ф16 вътрешно  , 100 м. , бяло
Гофре , Ф16 вътрешно , 100 м. , бяло
ТОПЛИВО
100 м.
0.42 лв./м.
 Гофре , Ф29 вътрешно  , 50 м. , бяло
Гофре , Ф29 вътрешно , 50 м. , бяло
ТОПЛИВО
50 м.
0.84 лв./м.
 Гофре , Ф36 вътрешно , 25 м. , бяло
Гофре , Ф36 вътрешно , 25 м. , бяло
ТОПЛИВО
25 м.
1.08 лв./м.
Гофре Ф19 вътрешен диаметър , 50 м , бяло
Гофре Ф19 вътрешен диаметър , 50 м , бяло
ТОПЛИВО
25 м.
0.48 лв./м.
Гофре Ф23 вътрешен диаметър , 50 м , бяло
Гофре Ф23 вътрешен диаметър , 50 м , бяло
ТОПЛИВО
25 м.
0.55 лв./м.
Гофре Ф19 вътрешен диаметър , 50 м , черно
Гофре Ф19 вътрешен диаметър , 50 м , черно
ТОПЛИВО
25 м.
0.78 лв./м.
Гофре Ф16 вътрешен диаметър , 100 м , черно
Гофре Ф16 вътрешен диаметър , 100 м , черно
ТОПЛИВО
25 м.
0.66 лв./м.
Гофре Ф20 вътр.самозаг. UV-уст. , 30 м , COURB
Гофре Ф20 вътр.самозаг. UV-уст. , 30 м , COURB
ТОПЛИВО
25 м.
2.40 лв./м.