Подови лайсни

Национален телефон 0700 13456

Плочки Подови лайсни

Цените са валидни към 22.03.2023 г.

Ъглов профил за кантиране BARA-RTK
Ъглов профил за кантиране BARA-RTK
Schlüter
Ъглов профил BARA-RTK
Ъглов профил BARA-RTK
207.30 лв./бр.
Външен ъгъл BARA-RTK/E 90°
Външен ъгъл BARA-RTK/E 90°
105.30 лв./бр.
Външен ъгъл BARA-RTK/E 135°
Външен ъгъл BARA-RTK/E 135°
115.90 лв./бр.
Вътрешен ъгъл BARA-RTK/I 90°
Вътрешен ъгъл BARA-RTK/I 90°
105.30 лв./бр.
Крайна капачка BARA-RT/EK
6.10 лв./бр.
Съединител BARA-RTK/V
6.30 лв./бр.
Ъглов профил за кантиране BARA-RTKE
Ъглов профил за кантиране BARA-RTKE
Schlüter
Ъглов профил BARA-RTKE 10 мм.
250.30 лв./бр.
Ъглов профил BARA-RTKE 15 мм.
252.90 лв./бр.
Ъглов профил BARA-RTKE 18 мм.
259.30 лв./бр.
Ъглов профил BARA-RTKE 21 мм.
264.80 лв./бр.
Ъглов профил BARA-RTKE 23 мм.
272.70 лв./бр.
Външен ъгъл BARA-RTKE/E 90° 10 мм.
120.90 лв./бр.
Външен ъгъл BARA-RTKE/E 90° 15 мм.
120.90 лв./бр.
Външен ъгъл BARA-RTKE/E 90° 18 мм.
120.90 лв./бр.
Външен ъгъл BARA-RTKE/E 90° 21 мм.
120.90 лв./бр.
Външен ъгъл BARA-RTKE/E 90° 23 мм.
120.90 лв./бр.
Външен ъгъл BARA-RTKE/E 135° 10 мм.
120.90 лв./бр.
Външен ъгъл BARA-RTKE/E 135° 15 мм.
120.90 лв./бр.
Външен ъгъл BARA-RTKE/E 135° 18 мм.
120.90 лв./бр.
Външен ъгъл BARA-RTKE/E 135° 21 мм.
120.90 лв./бр.
Външен ъгъл BARA-RTKE/E 135° 23 мм.
120.90 лв./бр.
Вътрешен ъгъл BARA-RTKE/I 90° 10 мм.
120.90 лв./бр.
Вътрешен ъгъл BARA-RTKE/I 90° 15 мм.
120.90 лв./бр.
Вътрешен ъгъл BARA-RTKE/I 90° 18 мм.
120.90 лв./бр.
Вътрешен ъгъл BARA-RTKE/I 90° 21 мм.
120.90 лв./бр.
Вътрешен ъгъл BARA-RTKE/I 90° 23 мм.
120.90 лв./бр.
Съединител BARA-RTKE/V 10 мм.
6.80 лв./бр.
Съединител BARA-RTKE/V 15 мм.
6.80 лв./бр.
Съединител BARA-RTKE/V 18 мм.
6.80 лв./бр.
Съединител BARA-RTKE/V 21 мм.
6.80 лв./бр.
Съединител BARA-RTKE/V 23 мм.
6.80 лв./бр.
Ъглов профил за кантиране BARA-RTKEG
Ъглов профил за кантиране BARA-RTKEG
Schlüter
Ъглов профил BARA-RTKEG 4 мм.
196.60 лв./бр.
Ъглов профил BARA-RTKEG 10 мм.
199.20 лв./бр.
Ъглов профил BARA-RTKEG 15 мм.
202.70 лв./бр.
Ъглов профил BARA-RTKEG 18 мм.
209.60 лв./бр.
Ъглов профил BARA-RTKEG 21 мм.
214.60 лв./бр.
Външен ъгъл BARA-RTKEG/E 90° 4 мм.
108.90 лв./бр.
Външен ъгъл BARA-RTKEG/E 90° 10 мм.
108.90 лв./бр.
Външен ъгъл BARA-RTKEG/E 90° 15 мм.
108.90 лв./бр.
Външен ъгъл BARA-RTKEG/E 90° 18 мм.
108.90 лв./бр.
Външен ъгъл BARA-RTKEG/E 90° 21 мм.
108.90 лв./бр.
Външен ъгъл BARA-RTKEG/E 135° 4 мм.
108.90 лв./бр.
Външен ъгъл BARA-RTKEG/E 135° 10 мм.
108.90 лв./бр.
Външен ъгъл BARA-RTKEG/E 135° 15 мм.
108.90 лв./бр.
Външен ъгъл BARA-RTKEG/E 135° 18 мм.
108.90 лв./бр.
Външен ъгъл BARA-RTKEG/E 135° 21 мм.
108.90 лв./бр.
Вътрешен ъгъл BARA-RTKEG/I 90° 4 мм.
108.90 лв./бр.
Вътрешен ъгъл BARA-RTKEG/I 90° 10 мм.
108.90 лв./бр.
Вътрешен ъгъл BARA-RTKEG/I 90° 15 мм.
108.90 лв./бр.
Вътрешен ъгъл BARA-RTKEG/I 90° 18 мм.
108.90 лв./бр.
Вътрешен ъгъл BARA-RTKEG/I 90° 21 мм.
108.90 лв./бр.
Съединител BARA-RTKEG/V 4 мм.
6.80 лв./бр.
Съединител BARA-RTKEG/V 10 мм.
6.80 лв./бр.
Съединител BARA-RTKEG/V 15 мм.
6.80 лв./бр.
Съединител BARA-RTKEG/V 18 мм.
6.80 лв./бр.
Съединител BARA-RTKEG/V 21 мм.
6.80 лв./бр.
Ъглов профил за кантиране BARA-RAK
Ъглов профил за кантиране BARA-RAK
Schlüter
Ъглов профил BARA-RAK
181.70 лв./бр.
Външен ъгъл BARA-RAK/E 90°
96.90 лв./бр.
Външен ъгъл BARA-RAK/E 135°
106.60 лв./бр.
Вътрешен ъгъл BARA-RAK/I 90°
96.90 лв./бр.
Крайна капачка BARA-RT/EK
6.10 лв./бр.
Съединител BARA-RTK/V
6.30 лв./бр.
Ъглов профил за кантиране BARA-RAKE
Ъглов профил за кантиране BARA-RAKE
Schlüter
Ъглов профил BARA-RAKE 10 мм.
252.90 лв./бр.
Ъглов профил BARA-RAKE 15 мм.
268.00 лв./бр.
Ъглов профил BARA-RAKE 18 мм.
269.30 лв./бр.
Ъглов профил BARA-RAKE 21 мм.
272.00 лв./бр.
Външен ъгъл BARA-RAKE/E 90° 10 мм.
120.60 лв./бр.
Външен ъгъл BARA-RAKE/E 90° 15 мм.
120.60 лв./бр.
Външен ъгъл BARA-RAKE/E 90° 18 мм.
120.60 лв./бр.
Външен ъгъл BARA-RAKE/E 90° 21 мм.
120.60 лв./бр.
Външен ъгъл BARA-RAKE/E 135° 10 мм.
120.60 лв./бр.
Външен ъгъл BARA-RAKE/E 135° 15 мм.
120.60 лв./бр.
Външен ъгъл BARA-RAKE/E 135° 18 мм.
120.60 лв./бр.
Външен ъгъл BARA-RAKE/E 135° 21 мм.
120.60 лв./бр.
Вътрешен ъгъл BARA-RAKE/I 90° 10 мм.
120.60 лв./бр.
Вътрешен ъгъл BARA-RAKE/I 90° 15 мм.
120.60 лв./бр.
Вътрешен ъгъл BARA-RAKE/I 90° 18 мм.
120.60 лв./бр.
Вътрешен ъгъл BARA-RAKE/I 90° 21 мм.
120.60 лв./бр.
Ъглов профил за кантиране BARA-RAKEG
Ъглов профил за кантиране BARA-RAKEG
Schlüter
Ъглов профил BARA-RAKEG 4 мм.
198.00 лв./бр.
Ъглов профил BARA-RAKEG 10 мм.
201.20 лв./бр.
Ъглов профил BARA-RAKEG 15 мм.
216.50 лв./бр.
Ъглов профил BARA-RAKEG 18 мм.
217.80 лв./бр.
Ъглов профил BARA-RAKEG 21 мм.
220.40 лв./бр.
Външен ъгъл BARA-RAKEG/E 90° 4 мм.
108.60 лв./бр.
Външен ъгъл BARA-RAKEG/E 90° 10 мм.
108.60 лв./бр.
Външен ъгъл BARA-RAKEG/E 90° 15 мм.
108.60 лв./бр.
Външен ъгъл BARA-RAKEG/E 90° 18 мм.
108.60 лв./бр.
Външен ъгъл BARA-RAKEG/E 90° 21 мм.
108.60 лв./бр.
Външен ъгъл BARA-RAKEG/E 135° 4 мм.
108.60 лв./бр.
Външен ъгъл BARA-RAKEG/E 135° 10 мм.
108.60 лв./бр.
Външен ъгъл BARA-RAKEG/E 135° 15 мм.
108.60 лв./бр.
Външен ъгъл BARA-RAKEG/E 135° 18 мм.
108.60 лв./бр.
Външен ъгъл BARA-RAKEG/E 135° 21 мм.
108.60 лв./бр.
Вътрешен ъгъл BARA-RAKEG/I 90° 4 мм.
108.60 лв./бр.
Вътрешен ъгъл BARA-RAKEG/I 90° 10 мм.
108.60 лв./бр.
Вътрешен ъгъл BARA-RAKEG/I 90° 15 мм.
108.60 лв./бр.
Вътрешен ъгъл BARA-RAKEG/I 90° 18 мм.
108.60 лв./бр.
Вътрешен ъгъл BARA-RAKEG/I 90° 21 мм.
108.60 лв./бр.
Съединител BARA-RTKE/V 4 мм.
6.80 лв./бр.
Съединител BARA-RTKE/V 10 мм.
6.80 лв./бр.
Съединител BARA-RTKE/V 15 мм.
6.80 лв./бр.
Съединител BARA-RTKE/V 18 мм.
6.80 лв./бр.
Съединител BARA-RTKE/V 21 мм.
6.80 лв./бр.
Ъглов профил за кантиране BARA-RKK
Ъглов профил за кантиране BARA-RKK
Schlüter
Ъглов профил BARA-RKK 10 мм.
156.70 лв./бр.
Ъглов профил BARA-RKK 15 мм.
162.80 лв./бр.
Ъглов профил BARA-RKK 18 мм.
167.60 лв./бр.
Външен ъгъл BARA-RКК/E 90° 10 мм.
91.90 лв./бр.
Външен ъгъл BARA-RКК /E 90° 15 мм.
91.90 лв./бр.
Външен ъгъл BARA-RКК /E 90° 18 мм.
91.90 лв./бр.
Външен ъгъл BARA-RКК /E 135° 10 мм.
91.90 лв./бр.
Външен ъгъл BARA-RКК /E 135° 15 мм.
91.90 лв./бр.
Външен ъгъл BARA-RКК /E 135° 18 мм.
91.90 лв./бр.
Вътрешен ъгъл BARA-RKK/I 90° 10 мм.
91.90 лв./бр.
Вътрешен ъгъл BARA-RKK/I 90° 15 мм.
91.90 лв./бр.
Вътрешен ъгъл BARA-RKK/I 90° 18 мм.
91.90 лв./бр.
Съединител BARA-RКК/V 10 мм.
7.10 лв./бр.
Съединител BARA-RКК/V 15 мм.
7.10 лв./бр.
Съединител BARA-RКК/V 18 мм.
7.10 лв./бр.
Ъглов профил за кантиране BARA-RW
Ъглов профил за кантиране BARA-RW
Schlüter
Ъглов профил BARA-RW 15 мм.
99.10 лв./бр.
Ъглов профил BARA-RW 25 мм.
105.00 лв./бр.
Ъглов профил BARA-RW 30 мм.
107.70 лв./бр.
Ъглов профил BARA-RW 40 мм.
116.00 лв./бр.
Ъглов профил BARA-RW 55 мм.
126.30 лв./бр.
Ъглов профил BARA-RW 75 мм.
140.70 лв./бр.
Ъглов профил BARA-RW 95 мм.
155.00 лв./бр.
Ъглов профил BARA-RW 120 мм.
194.20 лв./бр.
Ъглов профил BARA-RW 150 мм.
215.90 лв./бр.
Ъглов профил BARA-RW-E 15 мм.
156.50 лв./бр.
Ъглов профил BARA-RW-E 25 мм.
162.60 лв./бр.
Ъглов профил BARA-RW-E 30 мм.
171.30 лв./бр.
Ъглов профил BARA-RW-E 40 мм.
180.60 лв./бр.
Ъглов профил BARA-RW-E 55 мм.
198.60 лв./бр.
Ъглов профил BARA-RW-E 75 мм.
223.10 лв./бр.
Ъглов профил BARA-RW-E 95 мм.
247.00 лв./бр.
Ъглов профил BARA-RW-E 120 мм.
277.30 лв./бр.
Ъглов профил BARA-RW-E 150 мм.
313.70 лв./бр.
Външен ъгъл BARA-RW/E 90° 15 мм.
54.80 лв./бр.
Външен ъгъл BARA-RW/E 90° 25 мм.
56.20 лв./бр.
Външен ъгъл BARA-RW/E 90° 30 мм.
57.40 лв./бр.
Външен ъгъл BARA-RW/E 90° 40 мм.
58.70 лв./бр.
Външен ъгъл BARA-RW/E 90° 55 мм.
61.40 лв./бр.
Външен ъгъл BARA-RW/E 90° 75 мм.
64.60 лв./бр.
Външен ъгъл BARA-RW/E 90° 95 мм.
68.00 лв./бр.
Външен ъгъл BARA-RW/E 90° 120 мм.
93.10 лв./бр.
Външен ъгъл BARA-RW/E 90° 150 мм.
98.10 лв./бр.
Външен ъгъл BARA-RW-E/E 90° 15 мм.
76.30 лв./бр.
Външен ъгъл BARA-RW-E/E 90° 25 мм.
77.90 лв./бр.
Външен ъгъл BARA-RW-E/E 90° 30 мм.
80.30 лв./бр.
Външен ъгъл BARA-RW-E/E 90° 40 мм.
82.80 лв./бр.
Външен ъгъл BARA-RW-E/E 90° 55 мм.
87.70 лв./бр.
Външен ъгъл BARA-RW-E/E 90° 75 мм.
94.20 лв./бр.
Външен ъгъл BARA-RW-E/E 90° 95 мм.
117.70 лв./бр.
Външен ъгъл BARA-RW-E/E 90° 120 мм.
125.70 лв./бр.
Външен ъгъл BARA-RW-E/E 90° 150 мм.
135.40 лв./бр.
Съединител BARA-RW/V 15 мм.
12.10 лв./бр.
Съединител BARA-RW/V 25 мм.
12.10 лв./бр.
Съединител BARA-RW/V 30 мм.
12.10 лв./бр.
Съединител BARA-RW/V 40 мм.
12.10 лв./бр.
Съединител BARA-RW/V 55 мм.
12.10 лв./бр.
Съединител BARA-RW/V 75 мм.
14.40 лв./бр.
Съединител BARA-RW/V 95 мм.
14.40 лв./бр.
Съединител BARA-RW/V 120 мм.
14.40 лв./бр.
Съединител BARA-RW/V 150 мм.
14.40 лв./бр.
Съединител BARA-RW-E/V 15 мм.
14.10 лв./бр.
Съединител BARA-RW-E/V 25 мм.
14.10 лв./бр.
Съединител BARA-RW-E/V 30 мм.
14.10 лв./бр.
Съединител BARA-RW-E/V 40 мм.
14.10 лв./бр.
Съединител BARA-RW-E/V 55 мм.
14.10 лв./бр.
Съединител BARA-RW-E/V 75 мм.
16.80 лв./бр.
Съединител BARA-RW-E/V 95 мм.
16.80 лв./бр.
Съединител BARA-RW-E/V 120 мм.
16.80 лв./бр.
Съединител BARA-RW-E/V 150 мм.
16.80 лв./бр.
Ъглов профил за кантиране BARA-RKKE
Ъглов профил за кантиране BARA-RKKE
Schlüter
Ъглов профил BARA-RKKE 8 мм.
196.90 лв./бр.
Ъглов профил BARA-RKKE 10 мм.
201.10 лв./бр.
Ъглов профил BARA-RKKE 15 мм.
210.50 лв./бр.
Ъглов профил BARA-RKKE 18 мм.
218.90 лв./бр.
Ъглов профил BARA-RKKE 21 мм.
230.40 лв./бр.
Ъглов профил BARA-RKKE 23 мм.
238.40 лв./бр.
Външен ъгъл BARA-RККE/E 90° 8 мм.
101.70 лв./бр.
Външен ъгъл BARA-RККE/E 90° 10 мм.
101.70 лв./бр.
Външен ъгъл BARA-RККE/E 90° 15 мм.
101.70 лв./бр.
Външен ъгъл BARA-RККE/E 90° 18 мм.
101.70 лв./бр.
Външен ъгъл BARA-RККE/E 90° 21 мм.
101.70 лв./бр.
Външен ъгъл BARA-RККE/E 90° 23 мм.
101.70 лв./бр.
Външен ъгъл BARA-RККE/E 135° 8 мм.
101.70 лв./бр.
Външен ъгъл BARA-RККE/E 135° 10 мм.
101.70 лв./бр.
Външен ъгъл BARA-RККE/E 135° 15 мм.
101.70 лв./бр.
Външен ъгъл BARA-RККE/E 135° 18 мм.
101.70 лв./бр.
Външен ъгъл BARA-RККE/E 135° 21 мм.
101.70 лв./бр.
Външен ъгъл BARA-RККE/E 135° 23 мм.
101.70 лв./бр.
Вътрешен ъгъл BARA-RKKE/I 90° 8 мм.
101.70 лв./бр.
Вътрешен ъгъл BARA-RKKE/I 90° 10 мм.
101.70 лв./бр.
Вътрешен ъгъл BARA-RKKE/I 90° 15 мм.
101.70 лв./бр.
Вътрешен ъгъл BARA-RKKE/I 90° 18 мм.
101.70 лв./бр.
Вътрешен ъгъл BARA-RKKE/I 90° 21 мм.
101.70 лв./бр.
Вътрешен ъгъл BARA-RKKE/I 90° 23 мм.
101.70 лв./бр.
Съединител BARA-RКК/V 8 мм.
7.10 лв./бр.
Съединител BARA-RКК/V 10 мм.
7.10 лв./бр.
Съединител BARA-RКК/V 15 мм.
7.10 лв./бр.
Съединител BARA-RКК/V 18 мм.
7.10 лв./бр.
Съединител BARA-RКК/V 21 мм.
7.10 лв./бр.
Съединител BARA-RКК/V 23 мм.
7.10 лв./бр.
Ъглов профил за кантиране BARA-RKB
Ъглов профил за кантиране BARA-RKB
Schlüter
Ъглов профил BARA-RKB
141.80 лв./бр.
Външен ъгъл BARA-RКB/E 90°
76.00 лв./бр.
Външен ъгъл BARA-RКB/E 135°
79.20 лв./бр.
Вътрешен ъгъл BARA-RKB/I 90°
76.00 лв./бр.
Съединител BARA-RКB/V
7.10 лв./бр.
Ъглов профил за кантиране BARA-RT
Ъглов профил за кантиране BARA-RT
Schlüter
Ъглов профил BARA-RT 9/60 мм.
191.00 лв./бр.
Ъглов профил BARA-RT 12/16 мм.
167.10 лв./бр.
Ъглов профил BARA-RT 12/65 мм.
191.00 лв./бр.
Ъглов профил BARA-RT 20/50 мм.
191.00 лв./бр.
Ъглов профил BARA-RT 25/40 мм.
191.00 лв./бр.
Ъглов профил BARA-RT 30/35 мм.
194.50 лв./бр.
Външен ъгъл BARA-RT/E 90° 9/60 мм.
84.00 лв./бр.
Външен ъгъл BARA-RT/E 90° 12/16 мм.
76.80 лв./бр.
Външен ъгъл BARA-RT/E 90° 12/65 мм.
84.00 лв./бр.
Външен ъгъл BARA-RT/E 90° 20/50 мм.
84.00 лв./бр.
Външен ъгъл BARA-RT/E 90° 25/40 мм.
84.00 лв./бр.
Външен ъгъл BARA-RT/E 90° 30/35 мм.
84.50 лв./бр.
Съединител BARA-RT/V 9/60 мм.
14.40 лв./бр.
Съединител BARA-RT/V 12/16 мм.
12.10 лв./бр.
Съединител BARA-RT/V 12/65 мм.
14.40 лв./бр.
Съединител BARA-RT/V 20/50 мм.
14.40 лв./бр.
Съединител BARA-RT/V 25/40 мм.
14.40 лв./бр.
Съединител BARA-RT/V 30/35 мм.
14.40 лв./бр.
Ъглов профил за кантиране BARA-RК
Ъглов профил за кантиране BARA-RК
Schlüter
Ъглов профил BARA-RK
155.60 лв./бр.
Външен ъгъл BARA-RK/E 90°
81.90 лв./бр.
Външен ъгъл BARA-RK/E 135°
90.30 лв./бр.
Вътрешен ъгъл BARA-RK/I 90°
81.90 лв./бр.
Съединител BARA-RK/V
7.10 лв./бр.
Ъглов профил за кантиране BARA-RWL
Ъглов профил за кантиране BARA-RWL
Schlüter
Ъглов профил BARA-RWL 15 мм.
99.10 лв./бр.
Ъглов профил BARA-RWL 25 мм.
105.00 лв./бр.
Ъглов профил BARA-RWL 30 мм.
107.70 лв./бр.
Ъглов профил BARA-RWL 40 мм.
116.00 лв./бр.
Ъглов профил BARA-RWL 55 мм.
126.30 лв./бр.
Ъглов профил BARA-RWL 75 мм.
140.70 лв./бр.
Ъглов профил BARA-RWL 95 мм.
155.00 лв./бр.
Ъглов профил BARA-RWL 120 мм.
194.20 лв./бр.
Ъглов профил BARA-RWL 150 мм.
215.90 лв./бр.
Ъглов профил за кантиране BARA-RKL
Ъглов профил за кантиране BARA-RKL
Schlüter
Ъглов профил BARA-RКL 30 мм.
253.50 лв./бр.
Ъглов профил BARA-RКL 35 мм.
265.80 лв./бр.
Ъглов профил BARA-RКL 40 мм.
278.20 лв./бр.
Ъглов профил BARA-RКL 50 мм.
285.50 лв./бр.
Ъглов профил BARA-RКL 75 мм.
300.00 лв./бр.
Външен ъгъл BARA-RKL/E 90° 30 мм.
163.00 лв./бр.
Външен ъгъл BARA-RKL/E 90° 35 мм.
163.00 лв./бр.
Външен ъгъл BARA-RKL/E 90° 40 мм.
163.00 лв./бр.
Външен ъгъл BARA-RKL/E 90° 50 мм.
163.00 лв./бр.
Външен ъгъл BARA-RKL/E 90° 75 мм.
163.00 лв./бр.
Външен ъгъл BARA-RKL/E 135° 30 мм.
163.00 лв./бр.
Външен ъгъл BARA-RKL/E 135° 35 мм.
163.00 лв./бр.
Външен ъгъл BARA-RKL/E 135° 40 мм.
163.00 лв./бр.
Външен ъгъл BARA-RKL/E 135° 50 мм.
163.00 лв./бр.
Външен ъгъл BARA-RKL/E 135° 75 мм.
163.00 лв./бр.
Вътрешен ъгъл BARA-RKL/I 90° 30 мм.
163.00 лв./бр.
Вътрешен ъгъл BARA-RKL/I 90° 35 мм.
163.00 лв./бр.
Вътрешен ъгъл BARA-RKL/I 90° 40 мм.
163.00 лв./бр.
Вътрешен ъгъл BARA-RKL/I 90° 50 мм.
163.00 лв./бр.
Вътрешен ъгъл BARA-RKL/I 90° 75 мм.
163.00 лв./бр.
Съединител BARA-RKL/V 30 мм.
13.60 лв./бр.
Съединител BARA-RKL/V 35 мм.
13.60 лв./бр.
Съединител BARA-RKL/V 40 мм.
13.60 лв./бр.
Съединител BARA-RKL/V 50 мм.
13.60 лв./бр.
Съединител BARA-RKL/V 75 мм.
13.60 лв./бр.
Ъглов профил за кантиране BARA-RAP
Ъглов профил за кантиране BARA-RAP
Schlüter
Ъглов профил BARA-RAP 75 мм.
133.30 лв./бр.
Ъглов профил BARA-RAP 86 мм.
138.50 лв./бр.
Ъглов профил BARA-RAP 110 мм.
145.50 лв./бр.
Външен ъгъл BARA-RAP/E 90° 75 мм.
62.20 лв./бр.
Външен ъгъл BARA-RAP/E 90° 86 мм.
64.40 лв./бр.
Външен ъгъл BARA-RAP/E 90° 110 мм.
66.70 лв./бр.
Съединител BARA-RAP/V 75 мм.
14.40 лв./бр.
Съединител BARA-RAP/V 86 мм.
14.40 лв./бр.
Съединител BARA-RAP/V 110 мм.
14.40 лв./бр.
Ъглов профил за кантиране BARA-FAP
Ъглов профил за кантиране BARA-FAP
Schlüter
Външен ъгъл BARA-FAP/E 90°
82.60 лв./бр.
Ъглов профил за кантиране BARA-RKLT
Ъглов профил за кантиране BARA-RKLT
Schlüter
Ъглов профил BARA-RКLT 30 мм.
302.70 лв./бр.
Ъглов профил BARA-RКLT 40 мм.
327.50 лв./бр.
Ъглов профил BARA-RКLT 50 мм.
334.80 лв./бр.
Ъглов профил BARA-RКLT 75 мм.
349.20 лв./бр.
Външен ъгъл BARA-RKLT/E 90° 30 мм.
170.20 лв./бр.
Външен ъгъл BARA-RKLT/E 90° 40 мм.
170.20 лв./бр.
Външен ъгъл BARA-RKLT/E 90° 50 мм.
170.20 лв./бр.
Външен ъгъл BARA-RKLT/E 90° 75 мм.
170.20 лв./бр.
Външен ъгъл BARA-RKLT/E 135° 30 мм.
170.20 лв./бр.
Външен ъгъл BARA-RKLT/E 135° 40 мм.
170.20 лв./бр.
Външен ъгъл BARA-RKLT/E 135° 50 мм.
170.20 лв./бр.
Външен ъгъл BARA-RKLT/E 135° 75 мм.
170.20 лв./бр.
Вътрешен ъгъл BARA-RKLT/I 90° 30 мм.
170.20 лв./бр.
Вътрешен ъгъл BARA-RKLT/I 90° 40 мм.
170.20 лв./бр.
Вътрешен ъгъл BARA-RKLT/I 90° 50 мм.
170.20 лв./бр.
Вътрешен ъгъл BARA-RKLT/I 90° 75 мм.
170.20 лв./бр.
Съединител BARA-RKL/V 30 мм.
13.60 лв./бр.
Съединител BARA-RKL/V 40 мм.
13.60 лв./бр.
Съединител BARA-RKL/V 50 мм.
13.60 лв./бр.
Съединител BARA-RKL/V 75 мм.
13.60 лв./бр.
Самозалепваща лента BARA-HV
Самозалепваща лента BARA-HV
Schlüter
Ролка 5 м.
75.00 лв./бр.
Ъглов профил за кантиране BARA-RTP
Ъглов профил за кантиране BARA-RTP
Schlüter
Ъглов профил BARA-RTP
171.30 лв./бр.
Външен ъгъл BARA-RTP/E 90°
88.50 лв./бр.
Външен ъгъл BARA-RTP/E 135°
97.40 лв./бр.
Вътрешен ъгъл BARA-RTP/I 90°
88.50 лв./бр.
Съединител BARA-RTK/V
6.30 лв./бр.
Ъглов профил BARA-ESOT
Ъглов профил BARA-ESOT
Schlüter
Ъглов профил BARA-ESOT 60 мм.
92.00 лв./бр.
Ъглов профил BARA-ESOT 110 мм.
119.60 лв./бр.

Обявените цени на продуктите са с включен ДДС!
Топливо АД си запазва правото на промени в обявените в сайта цени. Възможно е несъответствие на посочените в сайта цени, снимки или описания на продуктите с действителните.

Възможно е продукта да не е наличен или да се доставя по поръчка. Моля, проверете наличностите от продукта преди да посетите склад на Топливо АД.