Клинкер

Национален телефон 0700 13456

Плочки Клинкер

Цените са валидни към 10.06.2023 г.

Клинкерни плочки Cerrad серия ROT
Клинкерни плочки Cerrad серия ROT
Cerrad
Фасадни плочки ROT 245 x 65 x 6.5 мм.
Фасадни плочки ROT 245 x 65 x 6.5 мм.
19.98 лв./кв.м.
Фасадни плочки ROT SHADED 245 x 65 x 6.5 мм.
Фасадни плочки ROT SHADED 245 x 65 x 6.5 мм.
19.98 лв./кв.м.
Фасадни плочки ROT RUSTIKO 245 x 65 x 6.5 мм.
Фасадни плочки ROT RUSTIKO 245 x 65 x 6.5 мм.
39.96 лв./кв.м.
Фасадни плочки ROT RUSTIKO SHADED 245 x 65 x 6.5 мм.
Фасадни плочки ROT RUSTIKO SHADED 245 x 65 x 6.5 мм.
19.98 лв./кв.м.
Стъпало V-образно 300 x 320/50 x 11 мм.
Стъпало V-образно 300 x 320/50 x 11 мм.
34.98 лв./бр.
Стъпало 300 x 300 x 11 мм.
Стъпало 300 x 300 x 11 мм.
9.00 лв./бр.
Стъпало ъглово 300 x 300 x 11 мм.
Стъпало ъглово 300 x 300 x 11 мм.
9.50 лв./бр.
Подова плочка ROT 300 x 148 x 11 мм.
Подова плочка ROT 300 x 148 x 11 мм.
Подова плочка ROT 300 x 300 x 11 мм.
Подова плочка ROT 300 x 300 x 11 мм.
38.10 лв./кв.м.
Подова плочка ROT RUSTIKO 300 x 300 x 9 мм.
Подова плочка ROT RUSTIKO 300 x 300 x 9 мм.
32.34 лв./кв.м.
Плочка за перваз на прозорец ROT 300 x 148 x 13 мм.
Плочка за перваз на прозорец ROT 300 x 148 x 13 мм.
7.98 лв./бр.
Плочка за перваз на прозорец ROT 200 x 100 x 13 мм.
Плочка за перваз на прозорец ROT 200 x 100 x 13 мм.
4.50 лв./бр.
Плочка за перваз на прозорец ROT 245 x 135 x 13 мм.
Плочка за перваз на прозорец ROT 245 x 135 x 13 мм.
5.40 лв./бр.
Плочка за перваз на прозорец ROT 350 x 148 x 13 мм.
Плочка за перваз на прозорец ROT 350 x 148 x 13 мм.
6.50 лв./бр.
Клинкерни плочки  Cerrad серия BURGUND
Клинкерни плочки Cerrad серия BURGUND
Cerrad
Фасадна плочка BURGUND 245 x 65 x 6.5 мм.
Фасадна плочка BURGUND 245 x 65 x 6.5 мм.
39.90 лв./кв.м.
Фасадна плочка BURGUND SHADED 245 x 65 x 6.5 мм.
Фасадна плочка BURGUND SHADED 245 x 65 x 6.5 мм.
39.90 лв./кв.м.
Фасадна плочка BURGUND RUSTIKO SHADED 245 x 65 x 6.5 мм.
Фасадна плочка BURGUND RUSTIKO SHADED 245 x 65 x 6.5 мм.
39.90 лв./кв.м.
Подова плочка BURGUND 300 x 148 x 11 мм.
Подова плочка BURGUND 300 x 148 x 11 мм.
52.90 лв./кв.м.
Подова плочка BURGUND 300 x 300 x 11 мм.
Подова плочка BURGUND 300 x 300 x 11 мм.
52.90 лв./кв.м.
Подова плочка BURGUND RUSTIKO 300 x 300 x 9 мм.
Подова плочка BURGUND RUSTIKO 300 x 300 x 9 мм.
32.34 лв./кв.м.
Стъпало BURGUND 300 x 300 x 11 мм.
Стъпало BURGUND 300 x 300 x 11 мм.
8.00 лв./бр.
Стъпало ъглово BURGUND 300 x 300 x 11 мм.
Стъпало ъглово BURGUND 300 x 300 x 11 мм.
12.00 лв./бр.
Стъпало ъглово V-образно BURGUND 300 x 320/50 x 11 мм.
Стъпало ъглово V-образно BURGUND 300 x 320/50 x 11 мм.
35.00 лв./бр.
Плочка за перваз на прозорец BURGUND 300 x 148 x 13 мм.
Плочка за перваз на прозорец BURGUND 300 x 148 x 13 мм.
7.50 лв./бр.
Плочка за перваз на прозорец BURGUND 200 x 100 x 13 мм.
Плочка за перваз на прозорец BURGUND 200 x 100 x 13 мм.
6.50 лв./бр.
Плочка за перваз на прозорец BURGUND 245 x 135 x 13 мм.
Плочка за перваз на прозорец BURGUND 245 x 135 x 13 мм.
7.50 лв./бр.
Плочка за перваз на прозорец BURGUND 350 x 148 x 13 мм.
Плочка за перваз на прозорец BURGUND 350 x 148 x 13 мм.
6.50 лв./бр.
Клинкерни плочки Cerrad серия BRAZ/Brown
Клинкерни плочки Cerrad серия BRAZ/Brown
Cerrad
Фасадни плочки BRAZ 245 x 65 x 6.5 мм.
Фасадни плочки BRAZ 245 x 65 x 6.5 мм.
39.90 лв./кв.м.
Подови плочки BRAZ 300 x 148 x 11 мм.
Подови плочки BRAZ 300 x 148 x 11 мм.
52.90 лв./кв.м.
Подови плочки BRAZ RUSTIKO 300 x 300 x 9 мм.
Подови плочки BRAZ RUSTIKO 300 x 300 x 9 мм.
44.90 лв./кв.м.
Стъпало ъглово BRAZ 300 x 300 x 11 мм.
Стъпало ъглово BRAZ 300 x 300 x 11 мм.
12.00 лв./бр.
Плочка за перваз на прозорец BRAZ 350 x 148 x 13 мм.
Плочка за перваз на прозорец BRAZ 350 x 148 x 13 мм.
13.92 лв./бр.
Фасадни плочки BRAZ GLAZED 245 x 65 x 6.5 мм.
Фасадни плочки BRAZ GLAZED 245 x 65 x 6.5 мм.
39.90 лв./кв.м.
Плочка за перваз на прозорец BRAZ GLAZED 350 x 148 x 13 мм.
Плочка за перваз на прозорец BRAZ GLAZED 350 x 148 x 13 мм.
9.00 лв./бр.
Плочка за перваз на прозорец BRAZ 300 x 148 x 13 мм.
Плочка за перваз на прозорец BRAZ 300 x 148 x 13 мм.
8.00 лв./бр.
Плочка за перваз на прозорец BRAZ GLAZED 300 x 148 x 13 мм.
Плочка за перваз на прозорец BRAZ GLAZED 300 x 148 x 13 мм.
9.00 лв./бр.
Плочка за перваз на прозорец BRAZ 200 x 100 x 13 мм.
Плочка за перваз на прозорец BRAZ 200 x 100 x 13 мм.
7.00 лв./бр.
Плочка за перваз на прозорец BRAZ GLAZED 200 x 100 x 13 мм.
Плочка за перваз на прозорец BRAZ GLAZED 200 x 100 x 13 мм.
7.00 лв./бр.
Плочка за перваз на прозорец BROWN 245 x 135 x 13 мм.
Плочка за перваз на прозорец BROWN 245 x 135 x 13 мм.
9.00 лв./бр.
Плочка за перваз на прозорец BRAZ GLAZED 245 x 135 x 13 мм.
Плочка за перваз на прозорец BRAZ GLAZED 245 x 135 x 13 мм.
9.00 лв./бр.
Клинкерни плочки Cerrad серия Jesienny Lisc
Клинкерни плочки Cerrad серия Jesienny Lisc
Cerrad
Фасадни плочки Jesienny Lisc 300 x 148 x 9 мм.
Фасадни плочки Jesienny Lisc 300 x 148 x 9 мм.
32.90 лв./кв.м.
Фасадни плочки Jesienny Lisc 300 x 74 x 9 мм.
Фасадни плочки Jesienny Lisc 300 x 74 x 9 мм.
32.90 лв./кв.м.
Подови плочки Jesienny Lisc 300 x 148 x 11 мм.
Подови плочки Jesienny Lisc 300 x 148 x 11 мм.
39.90 лв./кв.м.
Подови плочки Jesienny Lisc 300 x 300 x 11 мм.
Подови плочки Jesienny Lisc 300 x 300 x 11 мм.
39.90 лв./кв.м.
Подови плочки релефни Jesienny Lisc 300 x 300 x 9 мм.
Подови плочки релефни Jesienny Lisc 300 x 300 x 9 мм.
38.90 лв./кв.м.
Стъпало Jesienny Lisc 300 x 300 x 11 мм.
Стъпало Jesienny Lisc 300 x 300 x 11 мм.
6.85 лв./бр.
Стъпало ъглово Jesienny Lisc 300 x 300 x 11 мм.
Стъпало ъглово Jesienny Lisc 300 x 300 x 11 мм.
9.50 лв./бр.
Стъпало V-образно Jesienny Lisc 300 x 320/50 x 11 мм.
Стъпало V-образно Jesienny Lisc 300 x 320/50 x 11 мм.
35.00 лв./бр.
Клинкерни плочки Cerrad серия KREM
Клинкерни плочки Cerrad серия KREM
Cerrad
Фасадни плочки KREM 245 x 65 x 6.5 мм.
Фасадни плочки KREM 245 x 65 x 6.5 мм.
39.90 лв./кв.м.
Фасадни плочки релефни KREM 245 x 65 x 6.5 мм.
Фасадни плочки релефни KREM 245 x 65 x 6.5 мм.
39.90 лв./кв.м.
Клинкерни плочки Cerrad серия NERO
Клинкерни плочки Cerrad серия NERO
Cerrad
Фасадни плочки NERO 245 x 65 x 6.5 мм.
Фасадни плочки NERO 245 x 65 x 6.5 мм.
39.90 лв./кв.м.
Плочка за перваз на прозорец NERO 350 x 148 x 13 мм.
Плочка за перваз на прозорец NERO 350 x 148 x 13 мм.
8.00 лв./бр.
Плочка за перваз на прозорец NERO 300 x 148 x 13 мм.
Плочка за перваз на прозорец NERO 300 x 148 x 13 мм.
8.00 лв./бр.
Плочка за перваз на прозорец NERO 200 x 100 x 13 мм.
Плочка за перваз на прозорец NERO 200 x 100 x 13 мм.
7.50 лв./бр.
Плочка за перваз на прозорец NERO 245 x 135 x 13 мм.
Плочка за перваз на прозорец NERO 245 x 135 x 13 мм.
7.50 лв./бр.
Клинкерни плочки Cerrad серия Cherry
Клинкерни плочки Cerrad серия Cherry
Cerrad
Фасадни плочки Cherry 245 x 65 x 6.5 мм.
Фасадни плочки Cherry 245 x 65 x 6.5 мм.
39.90 лв./кв.м.
Фасадни плочки релефни Cherry 245 x 65 x 6.5 мм.
Фасадни плочки релефни Cherry 245 x 65 x 6.5 мм.
24.96 лв./кв.м.
Подови плочки Cherry 300 x 148 x 11 мм.
Подови плочки Cherry 300 x 148 x 11 мм.
37.56 лв./кв.м.
Подови плочки Cherry 300 x 300 x 11 мм.
Подови плочки Cherry 300 x 300 x 11 мм.
38.10 лв./кв.м.
Подови плочки релефни Cherry 300 x 300 x 9 мм.
Подови плочки релефни Cherry 300 x 300 x 9 мм.
44.90 лв./кв.м.
Стъпало ъглово Cherry 300 x 300 x 11 мм.
Стъпало ъглово Cherry 300 x 300 x 11 мм.
12.00 лв./бр.
Стъпало Cherry 300 x 300 x 11 мм.
Стъпало Cherry 300 x 300 x 11 мм.
9.00 лв./бр.
Стъпало V-образно Cherry 300 x 320/50 x 11 мм.
Стъпало V-образно Cherry 300 x 320/50 x 11 мм.
34.92 лв./бр.
Фасадни плочки Cherry 245 x 65 x 6.5 мм.
Фасадни плочки Cherry 245 x 65 x 6.5 мм.
39.90 лв./кв.м.
Плочка за перваз на прозорец Cherry 350 x 148 x 13 мм.
Плочка за перваз на прозорец Cherry 350 x 148 x 13 мм.
8.00 лв./бр.
Плочка за перваз на прозорец Cherry 300 x 148 x 13 мм.
Плочка за перваз на прозорец Cherry 300 x 148 x 13 мм.
8.00 лв./бр.
Плочка за перваз на прозорец Cherry 200 x 100 x 13 мм.
Плочка за перваз на прозорец Cherry 200 x 100 x 13 мм.
7.00 лв./бр.
Плочка за перваз на прозорец Cherry 245 x 135 x 13 мм.
Плочка за перваз на прозорец Cherry 245 x 135 x 13 мм.
7.00 лв./бр.
Клинкерни плочки Cerrad серия Graphite
Клинкерни плочки Cerrad серия Graphite
Cerrad
Фасадни плочки Graphite 245 x 65 x 6.5 мм.
Фасадни плочки Graphite 245 x 65 x 6.5 мм.
39.90 лв./кв.м.
Плочка за перваз на прозорец Graphite 300 x 148 x 13 мм.
Плочка за перваз на прозорец Graphite 300 x 148 x 13 мм.
8.00 лв./бр.
Плочка за перваз на прозорец Graphite 200 x 100 x 13 мм.
Плочка за перваз на прозорец Graphite 200 x 100 x 13 мм.
6.00 лв./бр.
Плочка за перваз на прозорец Graphite 245 x 135 x 13 мм.
Плочка за перваз на прозорец Graphite 245 x 135 x 13 мм.
7.00 лв./бр.
Клинкерни плочки Cerrad серия Honey
Клинкерни плочки Cerrad серия Honey
Cerrad
Плочка за перваз на прозорец Honey 245 x 135 x 13 мм.
Плочка за перваз на прозорец Honey 245 x 135 x 13 мм.
7.00 лв./бр.
Фасадни плочки Honey 245 x 65 x 6.5 мм.
Фасадни плочки Honey 245 x 65 x 6.5 мм.
39.90 лв./кв.м.
Плочка за перваз на прозорец Honey 300 x 148 x 13 мм.
Плочка за перваз на прозорец Honey 300 x 148 x 13 мм.
8.00 лв./бр.
Плочка за перваз на прозорец Honey 200 x 100 x 13 мм.
Плочка за перваз на прозорец Honey 200 x 100 x 13 мм.
6.00 лв./бр.
Плочка за перваз на прозорец Honey 350 x 148 x 13 мм.
Плочка за перваз на прозорец Honey 350 x 148 x 13 мм.
9.00 лв./бр.
Клинкерни плочки Cerrad серия Piaskowa
Клинкерни плочки Cerrad серия Piaskowa
Cerrad
Фасадни плочки Piaskowa 245 x 65 x 6.5 мм.
Фасадни плочки Piaskowa 245 x 65 x 6.5 мм.
39.90 лв./кв.м.
Фасадни плочки релефни Piaskowa 245 x 65 x 6.5 мм.
Фасадни плочки релефни Piaskowa 245 x 65 x 6.5 мм.
39.90 лв./кв.м.
Клинкерни плочки Cerrad модел GREY , 245 x 65 мм.
Клинкерни плочки Cerrad модел GREY , 245 x 65 мм.
Cerrad
49.90 лв./кв.м.
Клинкерни плочки Cerrad модел Dakota , 245 x 65 мм.
Клинкерни плочки Cerrad модел Dakota , 245 x 65 мм.
Cerrad
49.90 лв./кв.м.
Клинкерни плочки Cerrad модел Colorado, 245 x 65 мм.
Клинкерни плочки Cerrad модел Colorado, 245 x 65 мм.
Cerrad
49.90 лв./кв.м.
Клинкерни плочки Cerrad модел Nevada , 245 x 65 мм.
Клинкерни плочки Cerrad модел Nevada , 245 x 65 мм.
Cerrad
49.90 лв./кв.м.
Клинкерни плочки Cerrad модел Montana, 245 x 65 мм.
Клинкерни плочки Cerrad модел Montana, 245 x 65 мм.
Cerrad
49.90 лв./кв.м.
Клинкерни плочки Cerrad модел Alaska, 245 x 65 мм.
Клинкерни плочки Cerrad модел Alaska, 245 x 65 мм.
Cerrad
49.90 лв./кв.м.
Клинкерни плочки Cerrad модел Stalowy CER 7, 300 x 148 мм.
Клинкерни плочки Cerrad модел Stalowy CER 7, 300 x 148 мм.
Cerrad
49.90 лв./кв.м.
Клинкерни плочки Cerrad модел Mocca CER 8, 300 x 148 мм.
Клинкерни плочки Cerrad модел Mocca CER 8, 300 x 148 мм.
Cerrad
49.90 лв./кв.м.
Клинкерни плочки Cerrad модел Ecru CER 10, 300 x 148 мм.
Клинкерни плочки Cerrad модел Ecru CER 10, 300 x 148 мм.
Cerrad
49.90 лв./кв.м.
Клинкерни плочки Cerrad модел Cappucino CER 11, 300 x 148 мм.
Клинкерни плочки Cerrad модел Cappucino CER 11, 300 x 148 мм.
Cerrad
49.90 лв./кв.м.
Клинкерни плочки Cerrad модел Koral CER 21, 300 x 148 мм.
Клинкерни плочки Cerrad модел Koral CER 21, 300 x 148 мм.
Cerrad
49.90 лв./кв.м.
Клинкерни плочки Cerrad модел Radonit CER 22, 300 x 148 мм.
Клинкерни плочки Cerrad модел Radonit CER 22, 300 x 148 мм.
Cerrad
49.90 лв./кв.м.
Клинкерни плочки Cerrad модел Agat CER 23, 300 x 148 мм.
Клинкерни плочки Cerrad модел Agat CER 23, 300 x 148 мм.
Cerrad
49.90 лв./кв.м.
Клинкерни плочки Cerrad модел Nefryt CER 25, 300 x 148 мм.
Клинкерни плочки Cerrad модел Nefryt CER 25, 300 x 148 мм.
Cerrad
49.90 лв./кв.м.
Клинкерни плочки Cerrad модел Onyks CER 26, 300 x 148 мм.
Клинкерни плочки Cerrad модел Onyks CER 26, 300 x 148 мм.
Cerrad
49.90 лв./кв.м.
Клинкерни плочки Cerrad модел Cyrkon CER 27, 300 x 148 мм.
Клинкерни плочки Cerrad модел Cyrkon CER 27, 300 x 148 мм.
Cerrad
49.90 лв./кв.м.
Клинкерни плочки Cerrad модел Piryt CER 28, 300 x 148 мм.
Клинкерни плочки Cerrad модел Piryt CER 28, 300 x 148 мм.
Cerrad
49.90 лв./кв.м.
Клинкерни плочки Cerrad модел Turmalin CER 29, 300 x 148 мм.
Клинкерни плочки Cerrad модел Turmalin CER 29, 300 x 148 мм.
Cerrad
49.90 лв./кв.м.
Клинкерни плочки Cerrad модел Aragonit CER 30, 300 x 148 мм.
Клинкерни плочки Cerrad модел Aragonit CER 30, 300 x 148 мм.
Cerrad
49.90 лв./кв.м.
Клинкерни плочки Cerrad модел Topaz CER 31, 300 x 148 мм.
Клинкерни плочки Cerrad модел Topaz CER 31, 300 x 148 мм.
Cerrad
49.90 лв./кв.м.
Клинкерни плочки Cerrad модел Jaspis CER 32, 300 x 148 мм.
Клинкерни плочки Cerrad модел Jaspis CER 32, 300 x 148 мм.
Cerrad
49.90 лв./кв.м.
Клинкерни плочки Cerrad модел Limonit CER 33, 300 x 148 мм.
Клинкерни плочки Cerrad модел Limonit CER 33, 300 x 148 мм.
Cerrad
49.90 лв./кв.м.
Клинкерни плочки Cerrad модел Stalowy CER 7 BIS, 300 x 74 мм.
Клинкерни плочки Cerrad модел Stalowy CER 7 BIS, 300 x 74 мм.
Cerrad
49.90 лв./кв.м.
Клинкерни плочки Cerrad модел Mocca CER 8 BIS, 300 x 74 мм.
Клинкерни плочки Cerrad модел Mocca CER 8 BIS, 300 x 74 мм.
Cerrad
49.90 лв./кв.м.
Клинкерни плочки Cerrad модел Kremowy CER 9 BIS, 300 x 74 мм.
Клинкерни плочки Cerrad модел Kremowy CER 9 BIS, 300 x 74 мм.
Cerrad
49.90 лв./кв.м.
Клинкерни плочки Cerrad модел Ecru CER 10 BIS, 300 x 74 мм.
Клинкерни плочки Cerrad модел Ecru CER 10 BIS, 300 x 74 мм.
Cerrad
49.90 лв./кв.м.
Клинкерни плочки Cerrad модел Cappucino CER 11 bis, 300 x 74 мм.
Клинкерни плочки Cerrad модел Cappucino CER 11 bis, 300 x 74 мм.
Cerrad
49.90 лв./кв.м.

Обявените цени на продуктите са с включен ДДС!
Топливо АД си запазва правото на промени в обявените в сайта цени. Възможно е несъответствие на посочените в сайта цени, снимки или описания на продуктите с действителните.

Възможно е продукта да не е наличен или да се доставя по поръчка. Моля, проверете наличностите от продукта преди да посетите склад на Топливо АД.