Клинкер

Запази или принтирай
Филтър
ТОПЛИВО АД - строителни материали, отоплителни материали, горива.
Национален телефон на Топливо АД

Плочки Клинкер

Клинкерни плочки Cerrad серия ROT
Клинкерни плочки Cerrad серия ROT
Cerrad
Фасадни плочки ROT 245 x 65 x 6.5 мм.
Фасадни плочки ROT 245 x 65 x 6.5 мм.
22.06 лв./кв.м.
Фасадни плочки ROT SHADED 245 x 65 x 6.5 мм.
Фасадни плочки ROT SHADED 245 x 65 x 6.5 мм.
22.06 лв./кв.м.
Фасадни плочки ROT RUSTIKO 245 x 65 x 6.5 мм.
Фасадни плочки ROT RUSTIKO 245 x 65 x 6.5 мм.
22.06 лв./кв.м.
Фасадни плочки ROT RUSTIKO SHADED 245 x 65 x 6.5 мм.
Фасадни плочки ROT RUSTIKO SHADED 245 x 65 x 6.5 мм.
22.06 лв./кв.м.
Стъпало V-образно 300 x 320/50 x 11 мм.
Стъпало V-образно 300 x 320/50 x 11 мм.
25.35 лв./бр.
Стъпало 300 x 300 x 11 мм.
Стъпало 300 x 300 x 11 мм.
4.01 лв./бр.
Стъпало ъглово 300 x 300 x 11 мм.
Стъпало ъглово 300 x 300 x 11 мм.
6.54 лв./бр.
Стъпало ъглово V-образно 320 x 320/50 x 11 мм.
45.65 лв./бр.
Подова плочка ROT 300 x 148 x 11 мм.
Подова плочка ROT 300 x 148 x 11 мм.
31.59 лв./кв.м.
Подова плочка ROT 300 x 300 x 11 мм.
Подова плочка ROT 300 x 300 x 11 мм.
31.59 лв./кв.м.
Подова плочка ROT RUSTIKO 300 x 300 x 9 мм.
Подова плочка ROT RUSTIKO 300 x 300 x 9 мм.
28.95 лв./кв.м.
Плочка за перваз на прозорец ROT 300 x 148 x 13 мм.
Плочка за перваз на прозорец ROT 300 x 148 x 13 мм.
3.50 лв./бр.
Плочка за перваз на прозорец ROT 200 x 100 x 13 мм.
Плочка за перваз на прозорец ROT 200 x 100 x 13 мм.
2.41 лв./бр.
Плочка за перваз на прозорец ROT 245 x 135 x 13 мм.
Плочка за перваз на прозорец ROT 245 x 135 x 13 мм.
2.72 лв./бр.
Плочка за перваз на прозорец ROT 350 x 148 x 13 мм.
Плочка за перваз на прозорец ROT 350 x 148 x 13 мм.
3.74 лв./бр.
Клинкерни плочки  Cerrad серия BURGUND
Клинкерни плочки Cerrad серия BURGUND
Cerrad
Фасадна плочка BURGUND 245 x 65 x 6.5 мм.
Фасадна плочка BURGUND 245 x 65 x 6.5 мм.
22.06 лв./кв.м.
Фасадна плочка BURGUND SHADED 245 x 65 x 6.5 мм.
Фасадна плочка BURGUND SHADED 245 x 65 x 6.5 мм.
22.06 лв./кв.м.
Фасадна плочка BURGUND RUSTIKO 245 x 65 x 6.5 мм.
Фасадна плочка BURGUND RUSTIKO 245 x 65 x 6.5 мм.
22.06 лв./кв.м.
Фасадна плочка BURGUND RUSTIKO SHADED 245 x 65 x 6.5 мм.
Фасадна плочка BURGUND RUSTIKO SHADED 245 x 65 x 6.5 мм.
22.06 лв./кв.м.
Подова плочка BURGUND 300 x 148 x 11 мм.
Подова плочка BURGUND 300 x 148 x 11 мм.
31.59 лв./кв.м.
Подова плочка BURGUND 300 x 300 x 11 мм.
Подова плочка BURGUND 300 x 300 x 11 мм.
31.59 лв./кв.м.
Подова плочка BURGUND RUSTIKO 300 x 300 x 9 мм.
Подова плочка BURGUND RUSTIKO 300 x 300 x 9 мм.
28.59 лв./кв.м.
Стъпало BURGUND 300 x 300 x 11 мм.
Стъпало BURGUND 300 x 300 x 11 мм.
4.01 лв./бр.
Стъпало ъглово BURGUND 300 x 300 x 11 мм.
Стъпало ъглово BURGUND 300 x 300 x 11 мм.
6.54 лв./бр.
Стъпало ъглово V-образно BURGUND 300 x 320/50 x 11 мм.
Стъпало ъглово V-образно BURGUND 300 x 320/50 x 11 мм.
25.35 лв./бр.
Плочка за перваз на прозорец BURGUND 300 x 148 x 13 мм.
Плочка за перваз на прозорец BURGUND 300 x 148 x 13 мм.
3.50 лв./бр.
Плочка за перваз на прозорец BURGUND 200 x 100 x 13 мм.
Плочка за перваз на прозорец BURGUND 200 x 100 x 13 мм.
2.41 лв./бр.
Плочка за перваз на прозорец BURGUND 245 x 135 x 13 мм.
Плочка за перваз на прозорец BURGUND 245 x 135 x 13 мм.
2.72 лв./бр.
Плочка за перваз на прозорец BURGUND 350 x 148 x 13 мм.
Плочка за перваз на прозорец BURGUND 350 x 148 x 13 мм.
3.74 лв./бр.
Клинкерни плочки Cerrad серия BRAZ
Клинкерни плочки Cerrad серия BRAZ
Cerrad
Фасадни плочки BRAZ 245 x 65 x 6.5 мм.
Фасадни плочки BRAZ 245 x 65 x 6.5 мм.
22.06 лв./кв.м.
Фасадни плочки BRAZ RUSTIKO 245 x 65 x 6.5 мм.
Фасадни плочки BRAZ RUSTIKO 245 x 65 x 6.5 мм.
22.06 лв./кв.м.
Подови плочки BRAZ 300 x 148 x 11 мм.
Подови плочки BRAZ 300 x 148 x 11 мм.
31.59 лв./кв.м.
Подови плочки BRAZ 300 x 300 x 11 мм.
Подови плочки BRAZ 300 x 300 x 11 мм.
31.59 лв./кв.м.
Подови плочки BRAZ RUSTIKO 300 x 300 x 9 мм.
Подови плочки BRAZ RUSTIKO 300 x 300 x 9 мм.
28.95 лв./кв.м.
Стъпало BRAZ 300 x 300 x 11 мм.
Стъпало BRAZ 300 x 300 x 11 мм.
4.01 лв./бр.
Стъпало ъглово BRAZ 300 x 300 x 11 мм.
Стъпало ъглово BRAZ 300 x 300 x 11 мм.
6.54 лв./бр.
Плочка за перваз на прозорец BRAZ 350 x 148 x 13 мм.
Плочка за перваз на прозорец BRAZ 350 x 148 x 13 мм.
4.68 лв./бр.
Фасадни плочки BRAZ GLAZED 245 x 65 x 6.5 мм.
Фасадни плочки BRAZ GLAZED 245 x 65 x 6.5 мм.
27.43 лв./кв.м.
Плочка за перваз на прозорец BRAZ GLAZED 350 x 148 x 13 мм.
Плочка за перваз на прозорец BRAZ GLAZED 350 x 148 x 13 мм.
4.72 лв./бр.
Плочка за перваз на прозорец BRAZ 300 x 148 x 13 мм.
Плочка за перваз на прозорец BRAZ 300 x 148 x 13 мм.
3.50 лв./бр.
Плочка за перваз на прозорец BRAZ GLAZED 300 x 148 x 13 мм.
Плочка за перваз на прозорец BRAZ GLAZED 300 x 148 x 13 мм.
4.73 лв./бр.
Плочка за перваз на прозорец BRAZ 200 x 100 x 13 мм.
Плочка за перваз на прозорец BRAZ 200 x 100 x 13 мм.
2.41 лв./бр.
Плочка за перваз на прозорец BRAZ GLAZED 200 x 100 x 13 мм.
Плочка за перваз на прозорец BRAZ GLAZED 200 x 100 x 13 мм.
2.72 лв./бр.
Плочка за перваз на прозорец BRAZ 245 x 135 x 13 мм.
Плочка за перваз на прозорец BRAZ 245 x 135 x 13 мм.
2.72 лв./бр.
Плочка за перваз на прозорец BRAZ GLAZED 245 x 135 x 13 мм.
Плочка за перваз на прозорец BRAZ GLAZED 245 x 135 x 13 мм.
3.66 лв./бр.
Клинкерни плочки Cerrad серия Jesienny Lisc
Клинкерни плочки Cerrad серия Jesienny Lisc
Cerrad
Фасадни плочки Jesienny Lisc 300 x 148 x 9 мм.
Фасадни плочки Jesienny Lisc 300 x 148 x 9 мм.
32.69 лв./кв.м.
Фасадни плочки Jesienny Lisc 300 x 74 x 9 мм.
Фасадни плочки Jesienny Lisc 300 x 74 x 9 мм.
32.69 лв./кв.м.
Подови плочки Jesienny Lisc 300 x 148 x 11 мм.
Подови плочки Jesienny Lisc 300 x 148 x 11 мм.
39.73 лв./кв.м.
Подови плочки Jesienny Lisc 300 x 300 x 11 мм.
Подови плочки Jesienny Lisc 300 x 300 x 11 мм.
39.73 лв./кв.м.
Подови плочки релефни Jesienny Lisc 300 x 300 x 9 мм.
Подови плочки релефни Jesienny Lisc 300 x 300 x 9 мм.
31.59 лв./кв.м.
Стъпало Jesienny Lisc 300 x 300 x 11 мм.
Стъпало Jesienny Lisc 300 x 300 x 11 мм.
4.85 лв./бр.
Стъпало ъглово Jesienny Lisc 300 x 300 x 11 мм.
Стъпало ъглово Jesienny Lisc 300 x 300 x 11 мм.
8.03 лв./бр.
Стъпало V-образно Jesienny Lisc 300 x 320/50 x 11 мм.
Стъпало V-образно Jesienny Lisc 300 x 320/50 x 11 мм.
25.35 лв./бр.
Клинкерни плочки Cerrad серия GOBI
Клинкерни плочки Cerrad серия GOBI
Cerrad
Фасадни плочки GOBI 245 x 65 x 6.5 мм.
Фасадни плочки GOBI 245 x 65 x 6.5 мм.
28.20 лв./кв.м.
Подови плочки GOBI 300 x 148 x 11 мм.
Подови плочки GOBI 300 x 148 x 11 мм.
39.73 лв./кв.м.
Подови плочки релефни GOBI 300 x 148 x 9 мм.
Подови плочки релефни GOBI 300 x 148 x 9 мм.
32.69 лв./кв.м.
Подови плочки GOBI 300 x 300 x 11 мм.
Подови плочки GOBI 300 x 300 x 11 мм.
39.73 лв./кв.м.
Стъпало GOBI 300 x 300 x 11 мм.
Стъпало GOBI 300 x 300 x 11 мм.
4.85 лв./бр.
Стъпало ъглово GOBI 300 x 300 x 11 мм.
Стъпало ъглово GOBI 300 x 300 x 11 мм.
8.03 лв./бр.
Стъпало V-образно GOBI 300 x 320/50 x 11 мм.
Стъпало V-образно GOBI 300 x 320/50 x 11 мм.
25.35 лв./бр.
Клинкерни плочки Cerrad серия COUNTRY WISNIA
Клинкерни плочки Cerrad серия COUNTRY WISNIA
Cerrad
Фасадни плочки Country Wisnia 245 x 65 x 6.5 мм.
Фасадни плочки Country Wisnia 245 x 65 x 6.5 мм.
27.43 лв./кв.м.
Фасадни плочки релефни Country Wisnia 245 x 65 x 6.5 мм.
Фасадни плочки релефни Country Wisnia 245 x 65 x 6.5 мм.
27.43 лв./кв.м.
Подови плочки Country Wisnia 300 x 148 x 11 мм.
Подови плочки Country Wisnia 300 x 148 x 11 мм.
39.73 лв./кв.м.
Подови плочки Country Wisnia 300 x 300 x 11 мм.
Подови плочки Country Wisnia 300 x 300 x 11 мм.
39.73 лв./кв.м.
Подови плочки релефни Country Wisnia 300 x 300 x 9 мм.
Подови плочки релефни Country Wisnia 300 x 300 x 9 мм.
31.59 лв./кв.м.
Стъпало ъглово Country Wisnia 300 x 300 x 11 мм.
Стъпало ъглово Country Wisnia 300 x 300 x 11 мм.
8.03 лв./бр.
Стъпало Country Wisnia 300 x 300 x 11 мм.
Стъпало Country Wisnia 300 x 300 x 11 мм.
4.85 лв./бр.
Стъпало V-образно Country Wisnia 300 x 320/50 x 11 мм.
Стъпало V-образно Country Wisnia 300 x 320/50 x 11 мм.
25.35 лв./бр.
Стъпало V-образно ъглово Country Wisnia 300 x 320/50 x 11 мм.
18.27 лв./бр.
Клинкерни плочки Cerrad серия KREM
Клинкерни плочки Cerrad серия KREM
Cerrad
Фасадни плочки KREM 245 x 65 x 6.5 мм.
Фасадни плочки KREM 245 x 65 x 6.5 мм.
27.43 лв./кв.м.
Фасадни плочки релефни KREM 245 x 65 x 6.5 мм.
Фасадни плочки релефни KREM 245 x 65 x 6.5 мм.
27.43 лв./кв.м.
Подови плочки KREM 300 x 148 x 9 мм.
32.69 лв./кв.м.
Стъпало V-образно KREM 300 x 320/50 x 11 мм.
25.35 лв./бр.
Клинкерни плочки Cerrad серия NERO
Клинкерни плочки Cerrad серия NERO
Cerrad
Фасадни плочки NERO 245 x 65 x 6.5 мм.
Фасадни плочки NERO 245 x 65 x 6.5 мм.
26.63 лв./кв.м.
Плочка за перваз на прозорец NERO 350 x 148 x 13 мм.
Плочка за перваз на прозорец NERO 350 x 148 x 13 мм.
4.72 лв./бр.
Плочка за перваз на прозорец NERO 300 x 148 x 13 мм.
Плочка за перваз на прозорец NERO 300 x 148 x 13 мм.
4.73 лв./бр.
Плочка за перваз на прозорец NERO 200 x 100 x 13 мм.
Плочка за перваз на прозорец NERO 200 x 100 x 13 мм.
2.72 лв./бр.
Плочка за перваз на прозорец NERO 245 x 135 x 13 мм.
Плочка за перваз на прозорец NERO 245 x 135 x 13 мм.
3.66 лв./бр.
Клинкерни плочки Cerrad серия KALAHARI
Клинкерни плочки Cerrad серия KALAHARI
Cerrad
Фасадни плочки KALAHARI 245 x 65 x 6.5 мм.
Фасадни плочки KALAHARI 245 x 65 x 6.5 мм.
27.43 лв./кв.м.
Фасадни плочки KALAHARI CER 4 BIS 300 x 74 x 9 мм.
Фасадни плочки KALAHARI CER 4 BIS 300 x 74 x 9 мм.
32.69 лв./кв.м.
Фасадни плочки KALAHARI CER 4 300 x 148 x 9 мм.
Фасадни плочки KALAHARI CER 4 300 x 148 x 9 мм.
32.69 лв./кв.м.
Подови плочки KALAHARI 300 x 148 x 11 мм.
Подови плочки KALAHARI 300 x 148 x 11 мм.
39.73 лв./кв.м.
Подови плочки KALAHARI 300 x 300 x 11 мм.
Подови плочки KALAHARI 300 x 300 x 11 мм.
39.73 лв./кв.м.
Подови плочки релефни KALAHARI 300 x 300 x 9 мм.
Подови плочки релефни KALAHARI 300 x 300 x 9 мм.
31.59 лв./кв.м.
Стъпало KALAHARI 300 x 300 x 11 мм.
Стъпало KALAHARI 300 x 300 x 11 мм.
4.85 лв./бр.
Стъпало ъглово KALAHARI 300 x 300 x 11 мм.
Стъпало ъглово KALAHARI 300 x 300 x 11 мм.
8.03 лв./бр.
Клинкерни плочки Cerrad серия Wisniowa
Клинкерни плочки Cerrad серия Wisniowa
Cerrad
Фасадни плочки Wisniowa 245 x 65 x 6.5 мм.
Фасадни плочки Wisniowa 245 x 65 x 6.5 мм.
27.43 лв./кв.м.
Плочка за перваз на прозорец Wisniowa 350 x 148 x 13 мм.
Плочка за перваз на прозорец Wisniowa 350 x 148 x 13 мм.
4.72 лв./бр.
Плочка за перваз на прозорец Wisniowa 300 x 148 x 13 мм.
Плочка за перваз на прозорец Wisniowa 300 x 148 x 13 мм.
4.39 лв./бр.
Плочка за перваз на прозорец Wisniowa 200 x 100 x 13 мм.
Плочка за перваз на прозорец Wisniowa 200 x 100 x 13 мм.
2.72 лв./бр.
Плочка за перваз на прозорец Wisniowa 245 x 135 x 13 мм.
Плочка за перваз на прозорец Wisniowa 245 x 135 x 13 мм.
3.66 лв./бр.
Клинкерни плочки Cerrad серия Grafitowa
Клинкерни плочки Cerrad серия Grafitowa
Cerrad
Фасадни плочки Grafitowa 245 x 65 x 6.5 мм.
Фасадни плочки Grafitowa 245 x 65 x 6.5 мм.
27.43 лв./кв.м.
Плочка за перваз на прозорец Grafitowa 300 x 148 x 13 мм.
Плочка за перваз на прозорец Grafitowa 300 x 148 x 13 мм.
4.39 лв./бр.
Плочка за перваз на прозорец Grafitowa 200 x 100 x 13 мм.
Плочка за перваз на прозорец Grafitowa 200 x 100 x 13 мм.
2.72 лв./бр.
Плочка за перваз на прозорец Grafitowa 245 x 135 x 13 мм.
Плочка за перваз на прозорец Grafitowa 245 x 135 x 13 мм.
3.66 лв./бр.
Клинкерни плочки Cerrad серия Miodowa
Клинкерни плочки Cerrad серия Miodowa
Cerrad
Фасадни плочки Miodowa 245 x 65 x 6.5 мм.
Фасадни плочки Miodowa 245 x 65 x 6.5 мм.
27.43 лв./кв.м.
Плочка за перваз на прозорец Miodowa 300 x 148 x 13 мм.
Плочка за перваз на прозорец Miodowa 300 x 148 x 13 мм.
4.39 лв./бр.
Плочка за перваз на прозорец Miodowa 200 x 100 x 13 мм.
Плочка за перваз на прозорец Miodowa 200 x 100 x 13 мм.
2.72 лв./бр.
Плочка за перваз на прозорец Miodowa 245 x 135 x 13 мм.
Плочка за перваз на прозорец Miodowa 245 x 135 x 13 мм.
3.66 лв./бр.
Плочка за перваз на прозорец Miodowa 350 x 148 x 13 мм.
Плочка за перваз на прозорец Miodowa 350 x 148 x 13 мм.
4.72 лв./бр.
Клинкерни плочки Cerrad серия Piaskowa
Клинкерни плочки Cerrad серия Piaskowa
Cerrad
Фасадни плочки Piaskowa 245 x 65 x 6.5 мм.
Фасадни плочки Piaskowa 245 x 65 x 6.5 мм.
22.06 лв./кв.м.
Фасадни плочки релефни Piaskowa 245 x 65 x 6.5 мм.
Фасадни плочки релефни Piaskowa 245 x 65 x 6.5 мм.
22.06 лв./кв.м.
Клинкерни плочки Cerrad модел Szara , 245 x 65 мм.
Клинкерни плочки Cerrad модел Szara , 245 x 65 мм.
Cerrad
37.12 лв./кв.м.
Клинкерни плочки Cerrad модел Dakota , 245 x 65 мм.
Клинкерни плочки Cerrad модел Dakota , 245 x 65 мм.
Cerrad
29.01 лв./кв.м.
Клинкерни плочки Cerrad модел Colorado, 245 x 65 мм.
Клинкерни плочки Cerrad модел Colorado, 245 x 65 мм.
Cerrad
29.01 лв./кв.м.
Клинкерни плочки Cerrad модел Nevada , 245 x 65 мм.
Клинкерни плочки Cerrad модел Nevada , 245 x 65 мм.
Cerrad
29.01 лв./кв.м.
Клинкерни плочки Cerrad модел Montana, 245 x 65 мм.
Клинкерни плочки Cerrad модел Montana, 245 x 65 мм.
Cerrad
29.01 лв./кв.м.
Клинкерни плочки Cerrad модел Alaska, 245 x 65 мм.
Клинкерни плочки Cerrad модел Alaska, 245 x 65 мм.
Cerrad
29.01 лв./кв.м.
Клинкерни плочки Cerrad модел Stalowy CER 7, 300 x 148 мм.
Клинкерни плочки Cerrad модел Stalowy CER 7, 300 x 148 мм.
Cerrad
32.69 лв./кв.м.

Обявените цени на продуктите са с ДДС!
Топливо АД си запазва правото на промени в обявените в сайта цени. Възможно е несъответствие на посочените в сайта цени, снимки или описания на продуктите с действителните.
Моля, предварително проверете за наличностите от съответния продукт в най-близкия до Вас склад на Топливо АД.