Хидроизолации на битумна основа

Национален телефон 0700 13456

Хидроизолационни материали Хидроизолации на битумна основа

Цените са валидни към 26.3.2022 г.

Битумна хидроизолация Воалит Light 2.0 кг. без посипка
Битумна хидроизолация Воалит Light 2.0 кг. без посипка
Хидромат
Ролка 10 кв.м.
3.04 лв./кв.м.
Битумна хидроизолация Воалит Light 3.0 кг. без посипка
Битумна хидроизолация Воалит Light 3.0 кг. без посипка
Хидромат
Ролка 10 кв.м.
3.59 лв./кв.м.
Битумна хидроизолация Воалит Light 4.0 кг. без посипка
Битумна хидроизолация Воалит Light 4.0 кг. без посипка
Хидромат
Ролка 10 кв.м.
4.79 лв./кв.м.
Битумна хидроизолация Воалит Light 3.5 кг. сива посипка
Битумна хидроизолация Воалит Light 3.5 кг. сива посипка
Хидромат
Ролка 10 кв.м.
4.22 лв./кв.м.
Битумна хидроизолация Воалит Light 3.5 кг. червена посипка
Битумна хидроизолация Воалит Light 3.5 кг. червена посипка
Хидромат
Ролка 10 кв.м.
4.31 лв./кв.м.
Битумна хидроизолация Воалит Light 4.0 кг, сива посипка
Битумна хидроизолация Воалит Light 4.0 кг, сива посипка
Хидромат
Ролка 10 кв.м.
4.70 лв./кв.м.
Битумна хидроизолация Воалит Light 4.0 кг червена посипка
Битумна хидроизолация Воалит Light 4.0 кг червена посипка
Хидромат
Ролка 10 кв.м.
4.94 лв./кв.м.
Битумна хидроизолация Воалит Light 4.5 кг. сива посипка
Битумна хидроизолация Воалит Light 4.5 кг. сива посипка
Хидромат
Ролка 10 кв.м.
4.94 лв./кв.м.
Битумна хидроизолация БИТУПОЛ 3.0 кг. без посипка
Битумна хидроизолация БИТУПОЛ 3.0 кг. без посипка
Хидромат
Ролка 10 кв.м.
4.46 лв./кв.м.
Битумна хидроизолация БИТУПОЛ 4.0 кг. без посипка
Битумна хидроизолация БИТУПОЛ 4.0 кг. без посипка
Хидромат
Ролка 10 кв.м.
5.35 лв./кв.м.
Битумна хидроизолация БИТУПОЛ 3.5 кг. , сива посипка
Битумна хидроизолация БИТУПОЛ 3.5 кг. , сива посипка
Хидромат
Ролка 10 кв.м.
4.79 лв./кв.м.
Битумна хидроизолация БИТУПОЛ 3.5 кг. , червена посипка
Битумна хидроизолация БИТУПОЛ 3.5 кг. , червена посипка
Хидромат
Ролка 10 кв.м.
4.94 лв./кв.м.
Битумна хидроизолация БИТУПОЛ 4.0 кг. , сива посипка
Битумна хидроизолация БИТУПОЛ 4.0 кг. , сива посипка
Хидромат
Ролка 10 кв.м.
5.11 лв./кв.м.
Битумна хидроизолация БИТУПОЛ 4.0 кг. , червена посипка
Битумна хидроизолация БИТУПОЛ 4.0 кг. , червена посипка
Хидромат
Ролка 10 кв.м.
5.35 лв./кв.м.
Битумна хидроизолация БИТУПОЛ 4.5 кг. , сива посипка
Битумна хидроизолация БИТУПОЛ 4.5 кг. , сива посипка
Хидромат
Ролка 10 кв.м.
5.51 лв./кв.м.
Пластомерна битумна хидроизолационна мембрана ВОАЛИТ В
Пластомерна битумна хидроизолационна мембрана ВОАЛИТ В Руло 10 м. Руло 15 м.
Изола Петров
Пластомерна битумна хидроизолационна мембрана ВОАЛИТ В , 2.0 кг./кв.м.
Пластомерна битумна хидроизолационна мембрана ВОАЛИТ В , 3.0 кг./кв.м.
Пластомерна битумна хидроизолационна мембрана ВОАЛИТ В , 4.0 кг./кв.м.
Пластомерна битумна хидроизолационна мембрана ВОАЛИТ ВМ
Пластомерна битумна хидроизолационна мембрана ВОАЛИТ ВМ Руло 10 м. Руло 15 м.
Изола Петров
ВОАЛИТ ВМ 3.5 кг./кв.м. , Сива посипка
5.23 лв./кв.м.
ВОАЛИТ ВМ 3.5 кг./кв.м. , Червена посипка
ВОАЛИТ ВМ 4.0 кг./кв.м. , Сива посипка
ВОАЛИТ ВМ 4.0 кг./кв.м. , Червена посипка
ВОАЛИТ ВМ 4.0 кг./кв.м. , Зелена посипка
ВОАЛИТ ВМ 4.5 кг./кв.м. , Сива посипка
Пластомерна битумна хидроизолационна мембрана ПОЛИЗОЛ П
Пластомерна битумна хидроизолационна мембрана ПОЛИЗОЛ П Ролки 10х1 м.
Изола Петров
ПОЛИЗОЛ П 3.0 кг./кв.м.
ПОЛИЗОЛ П 4.0 кг./кв.м.
Пластомерна битумна хидроизолационна мембрана ПОЛИЗОЛ ПМ
Пластомерна битумна хидроизолационна мембрана ПОЛИЗОЛ ПМ Ролки 10х1 м.
Изола Петров
ПОЛИЗОЛ ПМ 4.0 кг./кв.м. , Сива посипка
ПОЛИЗОЛ ПМ 4.5 кг./кв.м. , Сива посипка
ПОЛИЗОЛ ПМ 4.5 кг./кв.м. , Червена посипка
ПОЛИЗОЛ ПМ 3.5 кг./кв.м. , Сива посипка
Пластомерна битумна хидроизолационна мембрана ПОЛИЗОЛ К
Пластомерна битумна хидроизолационна мембрана ПОЛИЗОЛ К Ролки 10х1 м.
Изола Петров
ПОЛИЗОЛ К 3.0 кг./кв.м.
ПОЛИЗОЛ К 4.0 кг./кв.м.
Пластомерна битумна хидроизолационна мембрана ПОЛИЗОЛ КМ
Пластомерна битумна хидроизолационна мембрана ПОЛИЗОЛ КМ Ролки 10х1 м.
Изола Петров
ПОЛИЗОЛ КМ 4.0 кг./кв.м. , Сива посипка
ПОЛИЗОЛ КМ 4.0 кг./кв.м. , Червена посипка
ПОЛИЗОЛ КМ 4.5 кг./кв.м. , Сива посипка
ПОЛИЗОЛ КМ 4.5 кг./кв.м. , Червена посипка
ПОЛИЗОЛ КМ 4.5 кг./кв.м. , Зелена посипка
ПОЛИЗОЛ КМ 3.5 кг./кв.м. , Сива посипка
ПОЛИЗОЛ КМ 5.5 кг./кв.м. , Сива посипка
Пластомерна битумна хидроизолационна мембрана ВОАЛИТ 90
Пластомерна битумна хидроизолационна мембрана ВОАЛИТ 90 Ролка 10x1 м.
Изола Петров
ВОАЛИТ 90 2.0 кг./кв.м.
ВОАЛИТ 90 4.0 кг./кв.м.
Пластомерна битумна хидроизолационна мембрана ВОАЛИТ М90
Пластомерна битумна хидроизолационна мембрана ВОАЛИТ М90 Ролка 10x1 м.
Изола Петров
ВОАЛИТ М90 4.0 кг./кв.м. , Сива посипка
ВОАЛИТ М90 4.5 кг./кв.м. , Сива посипка
Пластомерна битумна хидроизолационна мембрана ИЗОПЛАСТ П МОСТ , 5.5 кг./кв.м.
Пластомерна битумна хидроизолационна мембрана ИЗОПЛАСТ П МОСТ , 5.5 кг./кв.м.
Изола Петров
Ролка 10x1 м.
13.21 лв./кв.м.
Еластомерна битумна хидроизолационна мембрана ПОЛИГУМ ПМ , 4.5 кг./кв.м. , Сива посипка
Еластомерна битумна хидроизолационна мембрана ПОЛИГУМ ПМ , 4.5 кг./кв.м. , Сива посипка
Изола Петров
Ролка 10x1 м.
Битумна хидроизолация БИТУПОЛ 4.5 кг. , червена посипка
Битумна хидроизолация БИТУПОЛ 4.5 кг. , червена посипка
Хидромат
Ролка 10 кв.м.
5.75 лв./кв.м.
Битумна хидроизолация Воалит Light 4.5 кг. червена посипка
Битумна хидроизолация Воалит Light 4.5 кг. червена посипка
Хидромат
Ролка 10 кв.м.
5.18 лв./кв.м.
Битумна хидроизолация Воалит SBS 4.0 кг. , сива посипка
Битумна хидроизолация Воалит SBS 4.0 кг. , сива посипка
Хидромат
Ролка 10 кв.м.
4.26 лв./кв.м.
Битумна хидроизолация Воалит SBS 4.5 кг. , сива посипка
Битумна хидроизолация Воалит SBS 4.5 кг. , сива посипка
Хидромат
Ролка 10 кв.м.
4.84 лв./кв.м.
Битумна хидроизолация БИТУПОЛ SBS G 3.0 кг. без посипка
Битумна хидроизолация БИТУПОЛ SBS G 3.0 кг. без посипка
Хидромат
Ролка 10 кв.м.
5.51 лв./кв.м.
Битумна хидроизолация БИТУПОЛ SBS G 4.0 кг. без посипка
Битумна хидроизолация БИТУПОЛ SBS G 4.0 кг. без посипка
Хидромат
Ролка 10 кв.м.
6.54 лв./кв.м.
Битумна хидроизолация БИТУПОЛ SBS G 4.0 кг. сива посипка
Битумна хидроизолация БИТУПОЛ SBS G 4.0 кг. сива посипка
Хидромат
Ролка 10 кв.м.
6.54 лв./кв.м.
Битумна хидроизолация БИТУПОЛ SBS  GV 3.5 кг сива посипка
Битумна хидроизолация БИТУПОЛ SBS GV 3.5 кг сива посипка
Хидромат
Ролка 10 кв.м.
5.90 лв./кв.м.
Битумна хидроизолация БИТУПОЛ SBS  GV 4.5 кг. сива посипка
Битумна хидроизолация БИТУПОЛ SBS GV 4.5 кг. сива посипка
Хидромат
Ролка 10 кв.м.
6.71 лв./кв.м.
Битумна хидроизолация БИТУПОЛ SBS PV 4.0 кг. без посипка
Битумна хидроизолация БИТУПОЛ SBS PV 4.0 кг. без посипка
Хидромат
Ролка 10 кв.м.
8.03 лв./кв.м.
Битумна хидроизолация БИТУПОЛ SBS PV 4.0 кг. сива посипка
Битумна хидроизолация БИТУПОЛ SBS PV 4.0 кг. сива посипка
Хидромат
Ролка 10 кв.м.
8.03 лв./кв.м.
Битумна хидроизолация БИТУПОЛ SBS PV 4.5 кг. сива посипка
Битумна хидроизолация БИТУПОЛ SBS PV 4.5 кг. сива посипка
Хидромат
Ролка 10 кв.м.
8.26 лв./кв.м.
Битумна хидроизолация БИТУПОЛ SBS PV 5.0 кг. / 4 мм. без посипка
Битумна хидроизолация БИТУПОЛ SBS PV 5.0 кг. / 4 мм. без посипка
Хидромат
Ролка 10 кв.м.
9.44 лв./кв.м.
Битумна хидроизолация БИТУПОЛ SBS PV 5.0 кг. / 4 мм. сива посипка
Битумна хидроизолация БИТУПОЛ SBS PV 5.0 кг. / 4 мм. сива посипка
Хидромат
Ролка 10 кв.м.
9.44 лв./кв.м.
Битумна хидроизолация БИТУПОЛ SBS PV 3.0 кг. без посипка
Битумна хидроизолация БИТУПОЛ SBS PV 3.0 кг. без посипка
Хидромат
Ролка 10 кв.м.
5.34 лв./кв.м.

Обявените цени на продуктите са с включен ДДС!
Топливо АД си запазва правото на промени в обявените в сайта цени. Възможно е несъответствие на посочените в сайта цени, снимки или описания на продуктите с действителните.

Възможно е продукта да не е наличен или да се доставя по поръчка. Моля, проверете наличностите от продукта преди да посетите склад на Топливо АД.