Цимент ТИТАН с 10% отстъпка

Варовиков портландцимент Титан CEM II /B-L 32,5 R , 25 кг.

! За да видите цената на този продукт, моля, изберете търговски обект!
Варовиков портландцимент Титан CEM II /A-L 42,5 R , 25 кг.

! За да видите цената на този продукт, моля, изберете търговски обект!
Пуцоланов цимент Титан CEM IV /A 42,5 N - 25 кг.

! За да видите цената на този продукт, моля, изберете търговски обект!
Цимент ТИТАН с 10% отстъпка

Производител / Вносител:

Валидност:

12.05.2023 г. - 28.05.2023 г.

Участващи обекти на Топливо АД:

всички складове на Топливо АД в страната