Аксесоари за арматури

ТОПЛИВО АД - строителни материали, отоплителни материали, горива.
Национален телефон на Топливо АД

В и К инсталации Аксесоари за арматури

Подови сифони от неръждаема стомана ACO Gullies
Подови сифони от неръждаема стомана ACO Gullies
ACO
452.47 лв./бр.
83.56 лв./бр.
123.43 лв./бр.
168.77 лв./бр.
48.38 лв./бр.
664.61 лв./бр.
162.71 лв./бр.
157.48 лв./бр.
293.81 лв./бр.
68.22 лв./бр.
154.86 лв./бр.
291.17 лв./бр.
95.66 лв./бр.
23.84 лв./бр.
Душ канали ACO ShowerDrain C
Душ канали ACO ShowerDrain C
ACO
378.38 лв./бр.
395.59 лв./бр.
412.30 лв./бр.
430.20 лв./бр.
451.66 лв./бр.
484.96 лв./бр.
378.38 лв./бр.
395.59 лв./бр.
412.30 лв./бр.
430.20 лв./бр.
451.66 лв./бр.
484.96 лв./бр.
378.38 лв./бр.
395.59 лв./бр.
412.30 лв./бр.
430.20 лв./бр.
451.66 лв./бр.
484.96 лв./бр.
416.22 лв./бр.
435.16 лв./бр.
453.53 лв./бр.
473.22 лв./бр.
496.82 лв./бр.
533.45 лв./бр.
416.22 лв./бр.
435.16 лв./бр.
453.53 лв./бр.
473.22 лв./бр.
496.82 лв./бр.
533.45 лв./бр.
427.61 лв./бр.
456.24 лв./бр.
479.69 лв./бр.
502.34 лв./бр.
527.95 лв./бр.
572.08 лв./бр.
427.61 лв./бр.
456.24 лв./бр.
479.69 лв./бр.
502.34 лв./бр.
527.95 лв./бр.
572.08 лв./бр.
427.61 лв./бр.
456.24 лв./бр.
479.69 лв./бр.
502.34 лв./бр.
527.95 лв./бр.
572.08 лв./бр.
470.36 лв./бр.
501.86 лв./бр.
527.29 лв./бр.
552.58 лв./бр.
580.75 лв./бр.
629.28 лв./бр.
470.36 лв./бр.
501.86 лв./бр.
527.29 лв./бр.
552.58 лв./бр.
580.75 лв./бр.
629.28 лв./бр.
412.38 лв./бр.
435.56 лв./бр.
451.82 лв./бр.
483.41 лв./бр.
511.43 лв./бр.
558.06 лв./бр.
412.38 лв./бр.
435.56 лв./бр.
451.82 лв./бр.
483.41 лв./бр.
511.43 лв./бр.
558.06 лв./бр.
412.38 лв./бр.
435.56 лв./бр.
451.82 лв./бр.
483.41 лв./бр.
511.43 лв./бр.
558.06 лв./бр.
453.62 лв./бр.
479.12 лв./бр.
497.00 лв./бр.
531.74 лв./бр.
562.57 лв./бр.
613.87 лв./бр.
453.62 лв./бр.
479.12 лв./бр.
497.00 лв./бр.
531.74 лв./бр.
562.57 лв./бр.
613.87 лв./бр.
26.40 лв./бр.
Душ канали ACO ShowerDrain S
Душ канали ACO ShowerDrain S
ACO
774.24 лв./бр.
561.60 лв./бр.
596.04 лв./бр.
739.80 лв./бр.
558.00 лв./бр.
834.84 лв./бр.
529.44 лв./бр.
544.08 лв./бр.
578.76 лв./бр.
682.56 лв./бр.
717.12 лв./бр.
785.52 лв./бр.
529.44 лв./бр.
544.08 лв./бр.
575.28 лв./бр.
717.12 лв./бр.
722.40 лв./бр.
785.52 лв./бр.
186.14 лв./бр.
206.88 лв./бр.
220.70 лв./бр.
287.23 лв./бр.
328.70 лв./бр.
425.57 лв./бр.
198.62 лв./бр.
215.90 лв./бр.
249.12 лв./бр.
275.42 лв./бр.
287.23 лв./бр.
377.18 лв./бр.
Душ канали ACO ShowerDrain E
Душ канали ACO ShowerDrain E
ACO
723.90 лв./бр.
759.31 лв./бр.
783.31 лв./бр.
804.56 лв./бр.
873.58 лв./бр.
723.90 лв./бр.
759.31 лв./бр.
783.31 лв./бр.
804.56 лв./бр.
873.58 лв./бр.
723.90 лв./бр.
759.31 лв./бр.
783.31 лв./бр.
804.56 лв./бр.
873.58 лв./бр.
723.90 лв./бр.
759.31 лв./бр.
783.31 лв./бр.
804.56 лв./бр.
873.58 лв./бр.
783.31 лв./бр.
804.56 лв./бр.
873.58 лв./бр.
723.90 лв./бр.
759.31 лв./бр.
874.25 лв./бр.
969.72 лв./бр.
990.54 лв./бр.
1009.69 лв./бр.
1067.05 лв./бр.
763.43 лв./бр.
790.93 лв./бр.
830.12 лв./бр.
847.34 лв./бр.
923.56 лв./бр.
756.96 лв./бр.
770.87 лв./бр.
792.24 лв./бр.
808.02 лв./бр.
873.72 лв./бр.
874.91 лв./бр.
900.52 лв./бр.
948.90 лв./бр.
975.48 лв./бр.
1049.29 лв./бр.
979.69 лв./бр.
1008.07 лв./бр.
1051.58 лв./бр.
1080.91 лв./бр.
1188.26 лв./бр.
740.94 лв./бр.
765.85 лв./бр.
795.52 лв./бр.
821.39 лв./бр.
890.68 лв./бр.
26.40 лв./бр.
26.40 лв./бр.
1067.50 лв./бр.
1094.32 лв./бр.
1111.62 лв./бр.
1146.22 лв./бр.
1185.14 лв./бр.
1085.66 лв./бр.
1102.10 лв./бр.
1124.59 лв./бр.
1154.87 лв./бр.
1197.26 лв./бр.
1085.66 лв./бр.
1102.10 лв./бр.
1124.59 лв./бр.
1154.87 лв./бр.
1197.26 лв./бр.
155.11 лв./бр.
182.92 лв./бр.
194.54 лв./бр.
207.23 лв./бр.
229.44 лв./бр.
155.11 лв./бр.
182.92 лв./бр.
194.54 лв./бр.
207.23 лв./бр.
229.44 лв./бр.
155.11 лв./бр.
182.92 лв./бр.
194.54 лв./бр.
207.23 лв./бр.
229.44 лв./бр.
155.11 лв./бр.
182.92 лв./бр.
194.54 лв./бр.
207.23 лв./бр.
229.44 лв./бр.
155.11 лв./бр.
182.92 лв./бр.
194.54 лв./бр.
207.23 лв./бр.
229.44 лв./бр.
305.46 лв./бр.
393.32 лв./бр.
401.77 лв./бр.
412.36 лв./бр.
422.92 лв./бр.
194.64 лв./бр.
214.54 лв./бр.
241.36 лв./бр.
250.01 лв./бр.
279.42 лв./бр.
188.17 лв./бр.
194.47 лв./бр.
203.47 лв./бр.
210.68 лв./бр.
229.58 лв./бр.
306.12 лв./бр.
324.12 лв./бр.
360.13 лв./бр.
378.14 лв./бр.
405.16 лв./бр.
172.15 лв./бр.
189.46 лв./бр.
206.75 лв./бр.
224.05 лв./бр.
246.54 лв./бр.
410.90 лв./бр.
431.68 лв./бр.
462.82 лв./бр.
483.58 лв./бр.
544.13 лв./бр.
Душ канали ACO ShowerDrain E +
Душ канали ACO ShowerDrain E +
ACO
883.50 лв./бр.
926.02 лв./бр.
952.34 лв./бр.
979.74 лв./бр.
1031.36 лв./бр.
883.50 лв./бр.
926.02 лв./бр.
952.34 лв./бр.
979.74 лв./бр.
1031.36 лв./бр.
883.50 лв./бр.
926.02 лв./бр.
952.34 лв./бр.
979.74 лв./бр.
1031.36 лв./бр.
883.50 лв./бр.
926.02 лв./бр.
952.34 лв./бр.
979.74 лв./бр.
1031.36 лв./бр.
883.50 лв./бр.
926.02 лв./бр.
952.34 лв./бр.
979.74 лв./бр.
1031.36 лв./бр.
1033.85 лв./бр.
1136.42 лв./бр.
1159.57 лв./бр.
1184.87 лв./бр.
1224.84 лв./бр.
923.03 лв./бр.
957.64 лв./бр.
999.16 лв./бр.
1022.52 лв./бр.
1081.34 лв./бр.
916.56 лв./бр.
937.57 лв./бр.
961.27 лв./бр.
983.20 лв./бр.
1031.51 лв./бр.
1034.51 лв./бр.
1067.22 лв./бр.
1117.93 лв./бр.
1150.66 лв./бр.
1207.08 лв./бр.
1139.29 лв./бр.
1174.78 лв./бр.
1285.42 лв./бр.
1256.09 лв./бр.
1346.05 лв./бр.
900.54 лв./бр.
932.56 лв./бр.
964.55 лв./бр.
996.56 лв./бр.
1048.46 лв./бр.
26.40 лв./бр.
26.40 лв./бр.
Дизайнерски преход за наклон ACO Showerstep
Дизайнерски преход за наклон ACO Showerstep
ACO
75.38 лв./бр.
80.33 лв./бр.
84.65 лв./бр.
120.49 лв./бр.
126.05 лв./бр.
134.09 лв./бр.
75.38 лв./бр.
80.33 лв./бр.
84.65 лв./бр.
120.49 лв./бр.
126.05 лв./бр.
134.09 лв./бр.
87.74 лв./бр.
92.69 лв./бр.
97.01 лв./бр.
142.12 лв./бр.
153.86 лв./бр.
161.89 лв./бр.
87.74 лв./бр.
92.69 лв./бр.
97.01 лв./бр.
142.12 лв./бр.
153.86 лв./бр.
161.89 лв./бр.
Дизайнерско точково отводняване ACO Showerpoint
Дизайнерско точково отводняване ACO Showerpoint
ACO
138.94 лв./бр.
229.33 лв./бр.
138.94 лв./бр.
229.33 лв./бр.
138.94 лв./бр.
229.33 лв./бр.
138.94 лв./бр.
229.33 лв./бр.
138.94 лв./бр.
229.33 лв./бр.
320.08 лв./бр.
320.08 лв./бр.
320.08 лв./бр.
320.08 лв./бр.
320.08 лв./бр.
64.70 лв./бр.
132.26 лв./бр.
98.02 лв./бр.
179.84 лв./бр.
65.75 лв./бр.
144.04 лв./бр.
66.96 лв./бр.
Точково отводняване ACO MG Gullies
Точково отводняване ACO MG Gullies
ACO
118.51 лв./бр.
172.15 лв./бр.
109.86 лв./бр.
156.58 лв./бр.
110.72 лв./бр.
157.44 лв./бр.
115.06 лв./бр.
160.91 лв./бр.
Решетки за душканали KERDI-LINE-STYLE
Решетки за душканали KERDI-LINE-STYLE
Schlüter
650.30 лв./бр.
674.86 лв./бр.
699.38 лв./бр.
748.46 лв./бр.
797.54 лв./бр.
846.62 лв./бр.
895.70 лв./бр.
944.78 лв./бр.
625.78 лв./бр.
650.30 лв./бр.
674.86 лв./бр.
711.67 лв./бр.
748.46 лв./бр.
785.28 лв./бр.
822.10 лв./бр.
858.90 лв./бр.
699.38 лв./бр.
723.94 лв./бр.
748.46 лв./бр.
785.28 лв./бр.
822.10 лв./бр.
858.90 лв./бр.
895.70 лв./бр.
944.78 лв./бр.
Решетки за душканали KERDI-LINE-A
Решетки за душканали KERDI-LINE-A
Schlüter
452.74 лв./бр.
464.80 лв./бр.
476.60 лв./бр.
488.60 лв./бр.
500.40 лв./бр.
512.20 лв./бр.
524.70 лв./бр.
536.90 лв./бр.
764.10 лв./бр.
799.00 лв./бр.
826.50 лв./бр.
870.60 лв./бр.
906.80 лв./бр.
937.60 лв./бр.
466.80 лв./бр.
478.00 лв./бр.
490.00 лв./бр.
504.40 лв./бр.
514.50 лв./бр.
527.00 лв./бр.
539.40 лв./бр.
549.50 лв./бр.
491.30 лв./бр.
504.40 лв./бр.
517.10 лв./бр.
530.20 лв./бр.
543.00 лв./бр.
555.80 лв./бр.
569.40 лв./бр.
582.50 лв./бр.
Решетки за душканали KERDI-LINE-B
Решетки за душканали KERDI-LINE-B
Schlüter
452.74 лв./бр.
464.80 лв./бр.
476.60 лв./бр.
488.60 лв./бр.
500.40 лв./бр.
512.20 лв./бр.
524.70 лв./бр.
536.90 лв./бр.
764.10 лв./бр.
799.00 лв./бр.
826.50 лв./бр.
870.60 лв./бр.
906.80 лв./бр.
937.60 лв./бр.
466.80 лв./бр.
478.00 лв./бр.
490.00 лв./бр.
504.40 лв./бр.
514.50 лв./бр.
527.00 лв./бр.
539.40 лв./бр.
549.50 лв./бр.
491.30 лв./бр.
504.40 лв./бр.
517.10 лв./бр.
530.20 лв./бр.
543.00 лв./бр.
555.80 лв./бр.
569.40 лв./бр.
582.50 лв./бр.
Решетки за душканали KERDI-LINE-C
Решетки за душканали KERDI-LINE-C
Schlüter
452.74 лв./бр.
464.80 лв./бр.
476.60 лв./бр.
488.60 лв./бр.
500.40 лв./бр.
512.20 лв./бр.
524.70 лв./бр.
536.90 лв./бр.
764.10 лв./бр.
799.00 лв./бр.
826.50 лв./бр.
870.60 лв./бр.
906.80 лв./бр.
937.60 лв./бр.
466.80 лв./бр.
478.00 лв./бр.
490.00 лв./бр.
504.40 лв./бр.
514.50 лв./бр.
527.00 лв./бр.
539.40 лв./бр.
549.50 лв./бр.
473.20 лв./бр.
485.80 лв./бр.
498.00 лв./бр.
510.60 лв./бр.
523.00 лв./бр.
535.30 лв./бр.
548.40 лв./бр.
561.00 лв./бр.
Решетки за душканали KERDI-LINE-D
Решетки за душканали KERDI-LINE-D
Schlüter
186.50 лв./бр.
197.00 лв./бр.
211.00 лв./бр.
223.60 лв./бр.
235.50 лв./бр.
250.20 лв./бр.
264.90 лв./бр.
276.90 лв./бр.
408.00 лв./бр.
420.50 лв./бр.
438.80 лв./бр.
459.40 лв./бр.
477.30 лв./бр.
515.70 лв./бр.
Комплекти душканали KERDI-LINE-A sets
Комплекти душканали KERDI-LINE-A sets Комплектът включва: A/ Решетка КЕРДИ-LINE-A с рамка 19 мм. и дължини 85/95 см. B/ Ъглово уплътнение (за странична връзка към стената) C/ Хоризонтален дренаж DN 40, D/ Корпус на канала с хидроизолационна яка E/ Сифон F/ Изпускателна тръба G/ Тяло на канала H/ 40 мм адаптер
Schlüter
1057.00 лв./бр.
1086.10 лв./бр.
Комплекти душканали KERDI-LINE-H 40
Комплекти душканали KERDI-LINE-H 40 Комплектът включва: A/ Ъглов елемент(за странична връзка към стената) B/ Капак с миризма от две части C/ Корпус на канала от неръждаема стомана V4A с хидроизолационна яка D/ Хоризонтален сифон E/ Изпускателна тръба F/ Тяло на канала G/ 40 mm адаптер
Schlüter
553.70 лв./бр.
576.10 лв./бр.
598.60 лв./бр.
620.90 лв./бр.
644.80 лв./бр.
668.60 лв./бр.
686.90 лв./бр.
707.90 лв./бр.
937.60 лв./бр.
962.40 лв./бр.
991.20 лв./бр.
1026.70 лв./бр.
1058.20 лв./бр.
1094.30 лв./бр.
Комплекти душканали KERDI-LINE-H 50
Комплекти душканали KERDI-LINE-H 50 Комплектът включва: A/ Ъглов елемент(за странична връзка към стената) B/ Капак с миризма от две части C/ Корпус на канала от неръждаема стомана V4A с хидроизолационна яка D/ Хоризонтален сифон E/ Изпускателна тръба F/ Тяло на канала
Schlüter
553.70 лв./бр.
576.10 лв./бр.
598.60 лв./бр.
620.90 лв./бр.
644.80 лв./бр.
668.60 лв./бр.
686.90 лв./бр.
707.90 лв./бр.
937.60 лв./бр.
962.40 лв./бр.
991.20 лв./бр.
1026.70 лв./бр.
1058.20 лв./бр.
1094.30 лв./бр.
Комплекти душканали KERDI-LINE-H 50 G2
Комплекти душканали KERDI-LINE-H 50 G2 Комплектът включва: A/ Ъглов елемент(за странична връзка към стената) B/ Корпус на канала с уплътнителна яка и поддръжка на канала. C/ Капан с миризма от две части D/ Адаптер E/ Сифон
Schlüter
694.60 лв./бр.
719.80 лв./бр.
745.10 лв./бр.
757.70 лв./бр.
783.00 лв./бр.
808.30 лв./бр.
820.90 лв./бр.
846.10 лв./бр.
1073.40 лв./бр.
1098.70 лв./бр.
1124.00 лв./бр.
1161.80 лв./бр.
1187.10 лв./бр.
1225.00 лв./бр.
Комплекти душканали KERDI-LINE-F 40
Комплекти душканали KERDI-LINE-F 40 Комплектът включва: A/ Ъглово уплътнение (за странична връзка към стената) B/ Корпус на канала с хидроизолационна яка и поддръжка на канали C/ Уплътнение за устни D/ Хоризонтален сифон
Schlüter
553.70 лв./бр.
576.10 лв./бр.
598.60 лв./бр.
620.90 лв./бр.
644.80 лв./бр.
668.60 лв./бр.
686.90 лв./бр.
707.90 лв./бр.
Комплекти душканали KERDI-LINE-V 50 G2
Комплекти душканали KERDI-LINE-V 50 G2 Комплектът включва: A/ Ъглово уплътнение (за свързване към странична стена) B/ Корпус на канала с уплътнителна яка C/ Поддръжка на каналa D/ Изпускателна тръба E/ Капан за мирис от две части F/ Адаптер G/ Сифон
Schlüter
694.60 лв./бр.
719.80 лв./бр.
745.10 лв./бр.
757.70 лв./бр.
783.00 лв./бр.
808.30 лв./бр.
820.90 лв./бр.
846.10 лв./бр.
1073.40 лв./бр.
1098.70 лв./бр.
1124.00 лв./бр.
1161.80 лв./бр.
1187.10 лв./бр.
1225.00 лв./бр.
Пожарозащитен елемент KERDI-LINE-BS
Пожарозащитен елемент KERDI-LINE-BS
Schlüter
317.80 лв./бр.
Комплекти душканали KERDI-LINE-V
Комплекти душканали KERDI-LINE-V Комплектът включва: A/ Ъглово уплътнение (за свързване към странична стена) B/ Корпус на канала с уплътнителна яка C/ Поддръжка на каналa D/ Изпускателна тръба F/ Капан за мирис от две части G/ Сифон
Schlüter
553.70 лв./бр.
576.10 лв./бр.
598.60 лв./бр.
620.90 лв./бр.
644.80 лв./бр.
668.60 лв./бр.
686.90 лв./бр.
707.90 лв./бр.
937.60 лв./бр.
962.40 лв./бр.
991.20 лв./бр.
1026.70 лв./бр.
1058.20 лв./бр.
1094.30 лв./бр.
Комплекти душканали KERDI-LINE-VS
Комплекти душканали KERDI-LINE-VS Комплектът включва: A/ Ъглово уплътнение (за свързване към странична стена) B/ Корпус на канала с уплътнителна яка C/ Поддръжка на каналa D/ Изпускателна тръба E/ Извита тръба G/ Сифон
Schlüter
553.70 лв./бр.
576.10 лв./бр.
598.60 лв./бр.
620.90 лв./бр.
644.80 лв./бр.
668.60 лв./бр.
686.90 лв./бр.
707.90 лв./бр.
937.60 лв./бр.
962.40 лв./бр.
991.20 лв./бр.
1026.70 лв./бр.
1058.20 лв./бр.
1094.30 лв./бр.
Комплекти душканали KERDI-LINE-VOS
Комплекти душканали KERDI-LINE-VOS Комплектът включва: A/ Ъглово уплътнение (за свързване към странична стена) B/ Корпус на канала с уплътнителна яка C/ Поддръжка на каналa D/ Изпускателна тръба Е/ Извита тръба
Schlüter
710.60 лв./бр.
732.70 лв./бр.
763.50 лв./бр.
791.00 лв./бр.
807.70 лв./бр.
830.50 лв./бр.
Сух уловител на миризми KERDI-LINE-GTO
Сух уловител на миризми KERDI-LINE-GTO
Schlüter
61.40 лв./бр.
Резервно уплътнение KERDI-LINE-GTM
Резервно уплътнение KERDI-LINE-GTM
Schlüter
33.20 лв./бр.
Шумоизолационна мембрана KERDI-LINE-SR
Шумоизолационна мембрана KERDI-LINE-SR
Schlüter
43.60 лв./бр.
Комплект за нивелация KERDI-SHOWER-LCS
Комплект за нивелация KERDI-SHOWER-LCS
Schlüter
419.00 лв./бр.
691.10 лв./бр.
419.00 лв./бр.
691.10 лв./бр.
Плоскост за нивелация KERDI-SHOWER-LS
Плоскост за нивелация KERDI-SHOWER-LS
Schlüter
297.00 лв./бр.
441.60 лв./бр.
Плоскост за нивелация KERDI-SHOWER-BSLS
Плоскост за нивелация KERDI-SHOWER-BSLS
Schlüter
154.20 лв./бр.
252.40 лв./бр.
Плоскост за нивелация KERDI-SHOWER-LC
Плоскост за нивелация KERDI-SHOWER-LC
Schlüter
419.00 лв./бр.
691.10 лв./бр.
419.00 лв./бр.
691.10 лв./бр.
Плоскост за нивелация KERDI-SHOWER-L
Плоскост за нивелация KERDI-SHOWER-L
Schlüter
297.00 лв./бр.
441.60 лв./бр.
Плоскост за нивелация KERDI-SHOWER-BSL
Плоскост за нивелация KERDI-SHOWER-BSL
Schlüter
154.20 лв./бр.
252.40 лв./бр.
Ъглов профил SHOWERPROFILE-S
Ъглов профил SHOWERPROFILE-S
Schlüter
105.40 лв./бр.
144.60 лв./бр.
207.30 лв./бр.
113.00 лв./бр.
148.00 лв./бр.
220.00 лв./бр.
113.00 лв./бр.
148.00 лв./бр.
220.00 лв./бр.
Профил за стена SHOWERPROFILE-R
Профил за стена SHOWERPROFILE-R
Schlüter
117.60 лв./бр.
128.80 лв./бр.
145.70 лв./бр.
159.70 лв./бр.
Профил за под SHOWERPROFILE-WS
Профил за под SHOWERPROFILE-WS
Schlüter
48.80 лв./бр.
117.10 лв./бр.
140.50 лв./бр.
24.10 лв./бр.
60.30 лв./бр.
72.30 лв./бр.
29.20 лв./бр.
72.90 лв./бр.
87.40 лв./бр.
Профил за под DECO-SG
Профил за под DECO-SG
Schlüter
87.10 лв./бр.
89.40 лв./бр.
91.50 лв./бр.
93.80 лв./бр.
Подови сифони без решетка KERDI-DRAIN
Подови сифони без решетка KERDI-DRAIN
Schlüter
140.20 лв./бр.
210.30 лв./бр.
225.50 лв./бр.
157.00 лв./бр.
225.50 лв./бр.
239.70 лв./бр.
219.20 лв./бр.
428.00 лв./бр.
495.90 лв./бр.
117.80 лв./бр.
117.80 лв./бр.
117.80 лв./бр.
219.20 лв./бр.
428.00 лв./бр.
495.90 лв./бр.
Решетки за подови сифони KERDI-DRAIN
Решетки за подови сифони KERDI-DRAIN
Schlüter
144.40 лв./бр.
175.20 лв./бр.
157.80 лв./бр.
144.40 лв./бр.
196.30 лв./бр.
123.40 лв./бр.
154.20 лв./бр.
123.40 лв./бр.
175.20 лв./бр.
132.30 лв./бр.
150.10 лв./бр.
168.20 лв./бр.
168.20 лв./бр.
245.40 лв./бр.
224.30 лв./бр.
245.40 лв./бр.
224.30 лв./бр.
144.40 лв./бр.
123.40 лв./бр.
241.80 лв./бр.
219.70 лв./бр.
241.80 лв./бр.
219.70 лв./бр.
241.80 лв./бр.
224.60 лв./бр.
Сух капан за миризми KERDI-DRAIN-R 10 GT
Сух капан за миризми KERDI-DRAIN-R 10 GT
Schlüter
66.30 лв./бр.
Филтър KERDI-DRAIN-KD 10 SF
Филтър KERDI-DRAIN-KD 10 SF
Schlüter
23.90 лв./бр.

Обявените цени на продуктите са с включен ДДС!
Топливо АД си запазва правото на промени в обявените в сайта цени. Възможно е несъответствие на посочените в сайта цени, снимки или описания на продуктите с действителните.

Възможно е продукта да не е наличен или да се доставя по поръчка. Моля, проверете наличностите от продукта преди да посетите склад на Топливо АД.