БАЗИ ЗА СЪХРАНЯВАНЕ И ОБРАБОТКА НА LPG

Топливо АД работи със собствени европейски и руски ж.п. цистерни. Всички бази са оборудвани за разтоварване на европейски и руски ж.п. цистерни.

Местоположение

Добрич - Съоръжение за съхранение на пропан-бутан за товарене и разтоварване на автомобили и камиони-цистерни.

Информация за аварийното планиране на предприятието
Информация за характера и степента на опасност и мерките за безопасност


Русе - Съоръжение за съхранение на пропан-бутан за товарене и разтоварване на вагони и камиони.

Информация за аварийното планиране на предприятието
Информация за характера и степента на опасност и мерките за безопасност


Бургас - Съоръжение за съхранение на пропан-бутан.

Информация за характера и степента на опасност и мерките за безопасност