Уведомление за увеличаване капитала на дъщерно дружество

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: backlink

Filename: about/novina_view.php

Line Number: 26

Backtrace:

File: /var/www/html/toplivo/app/views/about/novina_view.php
Line: 26
Function: _error_handler

File: /var/www/html/toplivo/app/views/templates/content.php
Line: 2
Function: view

File: /var/www/html/toplivo/app/controllers/MainController.php
Line: 439
Function: view

File: /var/www/html/toplivo/index.php
Line: 315
Function: require_onceСъветът на директорите на "ТОПЛИВО" АД уведомява, че с акт № 20170926103844 на Агенция по вписванията - Търговски регистър е вписано увеличаване на капитала на дъщерно дружество "Синергон Петролеум" ООД, ЕИК 200857714, със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н Кремиковци, ул. "Марковец" № 24 от 1 164 440 / един милион сто шестдесет и четири хиляди четиристотин и четиридесет/ лева на 1 464 440 /един милион четиристотин шестдесет и четири хиляди четиристотин и четиридесет/лева, чрез записване на нови 30 000/тридесет хиляди/ дяла по 10/десет/ лева всеки, на обща стойност 300 000 /триста хиляди/лева. Всички нови дялове от увеличението се записват от съдружника „Синергон Холдинг” АД, ЕИК 121228499, със седалище иадрес на управление: гр. София, ул. „Солунска” № 2