Съветът на директорите на "Топливо" АД уведомява че с акт № 20171101160051 на Агенцията по вписванията- търговски регистър като нов управител на дъщерно дружество Синергон Петролеум ООД е вписан Радко Йорданов Стаменов.