Съветът на директорите на "ТОПЛИВО" АД уведомява, че като нов управител на дъщерно дружество "РАМА ПЕТРОЛЕУМ" ООД, Казакстан е вписан Серик Нурланович Нурмагамбетов.