Съвета на директорите на Топливо АД свиква Общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 21.06.2018г. от 9.00ч. в офиса на дружеството на ул. "Солунска" № 2

Покана за Общо събрание на акционерите