Съветът на директорите на "ТОПЛИВО" АД уведомява, че e вписана промяна в съдружниците и притежаваните от тях дружествени дялове от капитала на дъщерно дружество "РАМА ПЕТРОЛЕУМ" ООД, Казакстан. След вписаната промяна съдружници в дружеството са:
Топливо АД, притежаващо дружествени дялове, представляващи 50% от капитала.
Серик Нурланович Нурмагамбетов, притежаващ дружествени дялове, представляващи 50% от капитала.