На 21.06.2018г. се проведе Общо събрание на акционерите на Топливо АД

Протокол от ОСА