На основание чл. 223, ал.1 от ТЗ и чл.115 от ЗППЦК Съвета на Директорите на Топливо АД свиква Общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 05.06.2017г. от 13.00ч. в офиса на дружеството: гр. София, ул. "Солунска" №2