Чонка Ганева Нейкова е новия Директор за връзка с инвеститорите в Топливо АД.