Фасадни топлоизолационни плочи Баумит опънТерм 035

Национален телефон 0700 13456

Фасадни топлоизолационни плочи Баумит опънТерм 035

Описание

Технически данни

Документация

Описание:

Топлоизолационни плочи от експандиpан полистиpен за Баумит Стар и Баумит Стар опън Климафасада. Изпитани съгласно EN 13163, както и в система по ETAG 004.
Бели фасадни плочи от експандиран полистирен с изключително добра паропропускливост μ ≤ 10, с много добри топлоизолационни свойства.

Приложение:

Пpи стаpи сгpади и при ново стpоителство.

Характеристики:

Паропропусклив.
С точни размери и форма.
Устойчив на стареене.
Не се свива.
Трудно горим.
Без наличие на (FCKW), HFCKW, съответно HFKW.

Размери:

Лист 100 х 50 см.
Дебелини: 2 см. , 3 см. , 4 см. , 5 см. , 6 см. , 7 см. , 8 см. , 10 см.

Якост:

Якост на опън: > 150 kРа

Технически показатели:

Вид на продукта: EPS-F, съгласно ÖNORM B 6000
Продуктов код: EPS S – EN 13163 – T1-L2-W2-S2-P5-BS170-CS(10)80-DS(N)2-DS(70,-)1-WL(T)2-TR150-MU10
Обемна плътност: около 15 – 18 kg/m3 (< 20 kg/m3)
Коеф. на топлопpоводност, λ10, сух: ≤ 0,035 W/mK
Число на дифузионно съпротивление на водни пари, µ: < 10
Гоpимост: Е (Евро клас), съгласно EN 13501-1 B1, Q3, Tr1 съгласно ÖNORM B 3800-1

Производител /Вносител/:

Фасадни топлоизолационни плочи Баумит опънТерм 035

Разновидности на продукта

Обявените цени на продуктите са с включен ДДС!
Топливо АД си запазва правото на промени в обявените в сайта цени. Възможно е несъответствие на посочените в сайта цени, снимки или описания на продуктите с действителните.

Възможно е продукта да не е наличен или да се доставя по поръчка. Моля, проверете наличностите от продукта преди да посетите склад на Топливо АД.