ACO Building Elements Ltd.

Запази или принтирай
Всички производители
ACO Building Elements Ltd.

Продукти

Отводнителни системи

Градински къщи, Оранжерии и Настилки

ТОПЛИВО АД - строителни материали, отоплителни материали, горива.
Национален телефон на Топливо АД
ACO Building Elements Ltd.

Всички продукти на ACO Building Elements Ltd.

Отводнителни системи

Канални системи

Светлинни шахти ACO Markant
Светлинни шахти ACO Markant
306.67 лв./бр.
313.68 лв./бр.
376.78 лв./бр.
473.16 лв./бр.
533.62 лв./бр.
930.54 лв./бр.
27.84 лв./бр.
Капаци за достъп ACO Acces Covers
Капаци за достъп ACO Acces Covers
376.42 лв./бр.
438.11 лв./бр.
509.72 лв./бр.
585.97 лв./бр.
539.93 лв./бр.
612.80 лв./бр.
586.97 лв./бр.
677.87 лв./бр.
766.31 лв./бр.
809.89 лв./бр.
807.71 лв./бр.
775.40 лв./бр.
756.30 лв./бр.
853.66 лв./бр.
1039.55 лв./бр.
767.40 лв./бр.
808.80 лв./бр.
978.04 лв./бр.
852.56 лв./бр.
952.28 лв./бр.
1075.49 лв./бр.
Мазнинозадържатели ACO Lipumax P
Мазнинозадържатели ACO Lipumax P
3057.02 лв./бр.
3450.28 лв./бр.
3422.32 лв./бр.
3797.76 лв./бр.
4744.45 лв./бр.
5307.20 лв./бр.
1182.30 лв./бр.
Каломаслоуловители ACO Oleopator P
Каломаслоуловители ACO Oleopator P
4355.44 лв./бр.
4734.29 лв./бр.
4904.64 лв./бр.
5567.40 лв./бр.
5842.00 лв./бр.
6154.74 лв./бр.
926.35 лв./бр.
543.26 лв./бр.
Уплътнения за преминаване на тръби ACO Aplex
Уплътнения за преминаване на тръби ACO Aplex
143.29 лв./бр.
137.39 лв./бр.
136.07 лв./бр.
142.22 лв./бр.
143.87 лв./бр.
155.52 лв./бр.
146.65 лв./бр.
153.71 лв./бр.
178.00 лв./бр.
171.11 лв./бр.
169.31 лв./бр.
198.53 лв./бр.
206.81 лв./бр.
209.52 лв./бр.
277.48 лв./бр.
276.49 лв./бр.
280.18 лв./бр.
301.36 лв./бр.
279.36 лв./бр.
268.86 лв./бр.
380.63 лв./бр.
368.00 лв./бр.
360.61 лв./бр.
369.80 лв./бр.
469.76 лв./бр.
476.24 лв./бр.
453.50 лв./бр.
503.33 лв./бр.
637.34 лв./бр.
629.14 лв./бр.
Олекотена отводнителна система ACO XtraDrain
Олекотена отводнителна система ACO XtraDrain
55.20 лв./бр.
34.18 лв./бр.
38.56 лв./бр.
92.00 лв./бр.
71.84 лв./бр.
77.11 лв./бр.
36.36 лв./бр.
20.15 лв./бр.
146.33 лв./бр.
45.56 лв./бр.
31.55 лв./бр.
50.39 лв./бр.
67.48 лв./бр.
404.80 лв./бр.
42.06 лв./бр.
52.57 лв./бр.
6.84 лв./бр.
7.97 лв./бр.
13.40 лв./бр.
63.08 лв./бр.
103.39 лв./бр.
92.40 лв./бр.
106.80 лв./бр.
59.58 лв./бр.
21.02 лв./бр.
23.65 лв./бр.
558.14 лв./бр.
90.25 лв./бр.
125.30 лв./бр.
134.40 лв./бр.
144.00 лв./бр.
36.80 лв./бр.
31.55 лв./бр.
129.68 лв./бр.
761.42 лв./бр.
415.32 лв./бр.
474.91 лв./бр.
Мазнинозадържател за монтаж под мивка ECO-MOBIL
Мазнинозадържател за монтаж под мивка ECO-MOBIL
1206.78 лв./бр.
Каломаслоуловител Geopator NS3 SF300
Каломаслоуловител Geopator NS3 SF300
4407.13 лв./бр.

Бетонови отводнителни продукти

Система отводнителните улеи ACO Self®
Система отводнителните улеи ACO Self®
34.64 лв./бр.
42.30 лв./бр.
38.04 лв./бр.
64.20 лв./бр.
14.60 лв./бр.
13.07 лв./бр.
19.30 лв./бр.
36.12 лв./бр.
55.14 лв./бр.
64.92 лв./бр.
151.82 лв./бр.
305.16 лв./бр.
111.41 лв./бр.
132.41 лв./бр.
137.28 лв./бр.
180.28 лв./бр.
221.29 лв./бр.
255.85 лв./бр.
139.74 лв./бр.
26.44 лв./бр.
5.76 лв./бр.
3.60 лв./бр.
1.61 лв./бр.
30.96 лв./бр.
16.56 лв./бр.
10.50 лв./бр.
7.80 лв./бр.
19.49 лв./бр.
86.29 лв./бр.
79.22 лв./бр.
90.18 лв./бр.
122.36 лв./бр.
131.12 лв./бр.
155.70 лв./бр.
177.16 лв./бр.
202.43 лв./бр.
240.40 лв./бр.
223.73 лв./бр.
254.02 лв./бр.
327.66 лв./бр.
Универсална отводнителна система ACO MultiDrain
Универсална отводнителна система ACO MultiDrain
138.04 лв./бр.
166.73 лв./бр.
133.38 лв./бр.
162.07 лв./бр.
125.63 лв./бр.
376.10 лв./бр.
124.08 лв./бр.
80.65 лв./бр.
147.34 лв./бр.
141.91 лв./бр.
91.50 лв./бр.
169.06 лв./бр.
158.98 лв./бр.
103.91 лв./бр.
185.34 лв./бр.
23.27 лв./бр.
32.88 лв./бр.
24.04 лв./бр.
37.67 лв./бр.
22.13 лв./бр.
44.84 лв./бр.
265.21 лв./бр.
280.72 лв./бр.
325.69 лв./бр.
341.21 лв./бр.
49.63 лв./бр.
36.83 лв./бр.
36.36 лв./бр.
20.15 лв./бр.
146.33 лв./бр.
50.39 лв./бр.
67.48 лв./бр.
45.56 лв./бр.
31.55 лв./бр.
149.66 лв./бр.
155.09 лв./бр.
174.48 лв./бр.
225.66 лв./бр.
111.67 лв./бр.
198.52 лв./бр.
253.58 лв./бр.
124.85 лв./бр.
216.36 лв./бр.
276.07 лв./бр.
138.04 лв./бр.
30.24 лв./бр.
35.68 лв./бр.
95.39 лв./бр.
97.70 лв./бр.
100.81 лв./бр.
507.16 лв./бр.
506.38 лв./бр.
53.08 лв./бр.
34.90 лв./бр.
92.40 лв./бр.
106.80 лв./бр.
163.62 лв./бр.
174.48 лв./бр.
224.89 лв./бр.
290.80 лв./бр.
145.00 лв./бр.
245.82 лв./бр.
309.41 лв./бр.
160.52 лв./бр.
261.34 лв./бр.
325.69 лв./бр.
172.93 лв./бр.
33.35 лв./бр.
46.52 лв./бр.
105.47 лв./бр.
108.56 лв./бр.
111.67 лв./бр.
594.78 лв./бр.
579.28 лв./бр.
62.04 лв./бр.
47.30 лв./бр.
134.40 лв./бр.
144.00 лв./бр.
Монолитна отводнителна система ACO Monoblock PD
Монолитна отводнителна система ACO Monoblock PD
178.37 лв./бр.
374.41 лв./бр.
383.66 лв./бр.
456.02 лв./бр.
474.54 лв./бр.
16.82 лв./бр.
58.06 лв./бр.
Монолитна отводнителна система ACO Monoblock RD
Монолитна отводнителна система ACO Monoblock RD
349.72 лв./бр.
245.17 лв./бр.
273.07 лв./бр.
346.16 лв./бр.
363.73 лв./бр.
40.25 лв./бр.
44.64 лв./бр.
52.69 лв./бр.
88.48 лв./бр.
Бордюри с интегрирано отводняване ACO KerbDrain
Бордюри с интегрирано отводняване ACO KerbDrain
151.58 лв./бр.
506.18 лв./бр.
28.48 лв./бр.
117.65 лв./бр.
117.65 лв./бр.
195.50 лв./бр.
459.35 лв./бр.
192.92 лв./бр.
189.46 лв./бр.
189.46 лв./бр.

Врати и прозорци

Входни изтривалки

Входни изтривалки ACO Vario
Входни изтривалки ACO Vario
274.06 лв./бр.
419.65 лв./бр.
539.54 лв./бр.
255.02 лв./бр.
331.15 лв./бр.
245.51 лв./бр.
331.15 лв./бр.
147.20 лв./бр.
179.63 лв./бр.
238.33 лв./бр.
65.71 лв./бр.
87.62 лв./бр.
92.00 лв./бр.
102.52 лв./бр.
93.76 лв./бр.
148.08 лв./бр.
193.64 лв./бр.
192.77 лв./бр.
271.62 лв./бр.
195.40 лв./бр.
300.54 лв./бр.
385.54 лв./бр.
195.40 лв./бр.
300.54 лв./бр.
442.49 лв./бр.
291.78 лв./бр.
458.26 лв./бр.
642.26 лв./бр.

В и К инсталации

Аксесоари за арматури

Подови сифони от неръждаема стомана ACO Gullies
Подови сифони от неръждаема стомана ACO Gullies
452.47 лв./бр.
83.56 лв./бр.
123.43 лв./бр.
168.77 лв./бр.
48.38 лв./бр.
664.61 лв./бр.
162.71 лв./бр.
157.48 лв./бр.
293.81 лв./бр.
68.22 лв./бр.
154.86 лв./бр.
291.17 лв./бр.
95.66 лв./бр.
23.84 лв./бр.
Душ канали ACO ShowerDrain C
Душ канали ACO ShowerDrain C
378.38 лв./бр.
395.59 лв./бр.
412.30 лв./бр.
430.20 лв./бр.
451.66 лв./бр.
484.96 лв./бр.
378.38 лв./бр.
395.59 лв./бр.
412.30 лв./бр.
430.20 лв./бр.
451.66 лв./бр.
484.96 лв./бр.
378.38 лв./бр.
395.59 лв./бр.
412.30 лв./бр.
430.20 лв./бр.
451.66 лв./бр.
484.96 лв./бр.
416.22 лв./бр.
435.16 лв./бр.
453.53 лв./бр.
473.22 лв./бр.
496.82 лв./бр.
533.45 лв./бр.
416.22 лв./бр.
435.16 лв./бр.
453.53 лв./бр.
473.22 лв./бр.
496.82 лв./бр.
533.45 лв./бр.
427.61 лв./бр.
456.24 лв./бр.
479.69 лв./бр.
502.34 лв./бр.
527.95 лв./бр.
572.08 лв./бр.
427.61 лв./бр.
456.24 лв./бр.
479.69 лв./бр.
502.34 лв./бр.
527.95 лв./бр.
572.08 лв./бр.
427.61 лв./бр.
456.24 лв./бр.
479.69 лв./бр.
502.34 лв./бр.
527.95 лв./бр.
572.08 лв./бр.
470.36 лв./бр.
501.86 лв./бр.
527.29 лв./бр.
552.58 лв./бр.
580.75 лв./бр.
629.28 лв./бр.
470.36 лв./бр.
501.86 лв./бр.
527.29 лв./бр.
552.58 лв./бр.
580.75 лв./бр.
629.28 лв./бр.
412.38 лв./бр.
435.56 лв./бр.
451.82 лв./бр.
483.41 лв./бр.
511.43 лв./бр.
558.06 лв./бр.
412.38 лв./бр.
435.56 лв./бр.
451.82 лв./бр.
483.41 лв./бр.
511.43 лв./бр.
558.06 лв./бр.
412.38 лв./бр.
435.56 лв./бр.
451.82 лв./бр.
483.41 лв./бр.
511.43 лв./бр.
558.06 лв./бр.
453.62 лв./бр.
479.12 лв./бр.
497.00 лв./бр.
531.74 лв./бр.
562.57 лв./бр.
613.87 лв./бр.
453.62 лв./бр.
479.12 лв./бр.
497.00 лв./бр.
531.74 лв./бр.
562.57 лв./бр.
613.87 лв./бр.
26.40 лв./бр.
Душ канали ACO ShowerDrain S
Душ канали ACO ShowerDrain S
774.24 лв./бр.
561.60 лв./бр.
596.04 лв./бр.
739.80 лв./бр.
558.00 лв./бр.
834.84 лв./бр.
529.44 лв./бр.
544.08 лв./бр.
578.76 лв./бр.
682.56 лв./бр.
717.12 лв./бр.
785.52 лв./бр.
529.44 лв./бр.
544.08 лв./бр.
575.28 лв./бр.
717.12 лв./бр.
722.40 лв./бр.
785.52 лв./бр.
186.14 лв./бр.
206.88 лв./бр.
220.70 лв./бр.
287.23 лв./бр.
328.70 лв./бр.
425.57 лв./бр.
198.62 лв./бр.
215.90 лв./бр.
249.12 лв./бр.
275.42 лв./бр.
287.23 лв./бр.
377.18 лв./бр.
Душ канали ACO ShowerDrain E
Душ канали ACO ShowerDrain E
723.90 лв./бр.
759.31 лв./бр.
783.31 лв./бр.
804.56 лв./бр.
873.58 лв./бр.
723.90 лв./бр.
759.31 лв./бр.
783.31 лв./бр.
804.56 лв./бр.
873.58 лв./бр.
723.90 лв./бр.
759.31 лв./бр.
783.31 лв./бр.
804.56 лв./бр.
873.58 лв./бр.
723.90 лв./бр.
759.31 лв./бр.
783.31 лв./бр.
804.56 лв./бр.
873.58 лв./бр.
783.31 лв./бр.
804.56 лв./бр.
873.58 лв./бр.
723.90 лв./бр.
759.31 лв./бр.
874.25 лв./бр.
969.72 лв./бр.
990.54 лв./бр.
1009.69 лв./бр.
1067.05 лв./бр.
763.43 лв./бр.
790.93 лв./бр.
830.12 лв./бр.
847.34 лв./бр.
923.56 лв./бр.
756.96 лв./бр.
770.87 лв./бр.
792.24 лв./бр.
808.02 лв./бр.
873.72 лв./бр.
874.91 лв./бр.
900.52 лв./бр.
948.90 лв./бр.
975.48 лв./бр.
1049.29 лв./бр.
979.69 лв./бр.
1008.07 лв./бр.
1051.58 лв./бр.
1080.91 лв./бр.
1188.26 лв./бр.
740.94 лв./бр.
765.85 лв./бр.
795.52 лв./бр.
821.39 лв./бр.
890.68 лв./бр.
26.40 лв./бр.
26.40 лв./бр.
1067.50 лв./бр.
1094.32 лв./бр.
1111.62 лв./бр.
1146.22 лв./бр.
1185.14 лв./бр.
1085.66 лв./бр.
1102.10 лв./бр.
1124.59 лв./бр.
1154.87 лв./бр.
1197.26 лв./бр.
1085.66 лв./бр.
1102.10 лв./бр.
1124.59 лв./бр.
1154.87 лв./бр.
1197.26 лв./бр.
155.11 лв./бр.
182.92 лв./бр.
194.54 лв./бр.
207.23 лв./бр.
229.44 лв./бр.
155.11 лв./бр.
182.92 лв./бр.
194.54 лв./бр.
207.23 лв./бр.
229.44 лв./бр.
155.11 лв./бр.
182.92 лв./бр.
194.54 лв./бр.
207.23 лв./бр.
229.44 лв./бр.
155.11 лв./бр.
182.92 лв./бр.
194.54 лв./бр.
207.23 лв./бр.