Хенкел България ЕООД

Хенкел България ЕООД

Всички продукти на Хенкел България ЕООД

Топлоизолации

Експандиран полистирен - EPS /2/ Експандиран полистирен - EPS

Лепила и шпакловки за топлоизолации /8/ Лепила и шпакловки за топлоизолации

Аксесоари за топлоизолации /2/ Аксесоари за топлоизолации

Строителна химия

Лепила за плочки и камъни /9/ Лепила за плочки и камъни

Замазки и подови покрития /5/ Замазки и подови покрития

Шпакловки /2/ Шпакловки

Сух бетон и ремонтни разтвори за бетон /4/ Сух бетон и ремонтни разтвори за бетон

Фугиращи смеси /4/ Фугиращи смеси

Силикони и уплътнители /1/ Силикони и уплътнители

Грундове /6/ Грундове

Други продукти /2/ Други продукти

Мазилки, бои, лакове

Мазилки /12/ Мазилки

Фасадни бои /3/ Фасадни бои

Интериорни бои /1/ Интериорни бои

Грундове за мазилки и бои /2/ Грундове за мазилки и бои

Хидроизолации

Течни и сухи хидроизолации /8/ Течни и сухи хидроизолации

Аксесоари за хидроизолации /4/ Аксесоари за хидроизолации

Груби строителни материали

Цимент /2/ Цимент