Stargres Sp. z o.o.

Запази или принтирай
Всички производители
Stargres Sp. z o.o.

Продукти

Плочки

Гранитогрес /41/

ТОПЛИВО АД - строителни материали, отоплителни материали, горива.
Национален телефон на Топливо АД
Stargres Sp. z o.o.

Всички продукти на Stargres Sp. z o.o.

Плочки

Гранитогрес

Гранитогрес Stargres серия Suomi
Гранитогрес Stargres серия Suomi
40.90 лв./кв.м.
40.90 лв./кв.м.
24.90 лв./кв.м.
26.90 лв./кв.м.
40.90 лв./кв.м.
40.90 лв./кв.м.
24.90 лв./кв.м.
26.90 лв./кв.м.
40.90 лв./кв.м.
40.90 лв./кв.м.
24.90 лв./кв.м.
26.90 лв./кв.м.
Гранитогрес Stargres серия Dublin
Гранитогрес Stargres серия Dublin
26.90 лв./кв.м.
26.90 лв./кв.м.
26.90 лв./кв.м.
Гранитогрес Stargres серия Wood Mania 30x60
Гранитогрес Stargres серия Wood Mania 30x60
29.90 лв./кв.м.
29.90 лв./кв.м.
29.90 лв./кв.м.
29.90 лв./кв.м.
Гранитогрес Stargres серия Cava
Гранитогрес Stargres серия Cava
40.90 лв./кв.м.
40.90 лв./кв.м.
40.90 лв./кв.м.
40.90 лв./кв.м.
40.90 лв./кв.м.
40.90 лв./кв.м.
40.90 лв./кв.м.
40.90 лв./кв.м.
40.90 лв./кв.м.
40.90 лв./кв.м.
Гранитогрес Stargres серия Eco Wood
Гранитогрес Stargres серия Eco Wood
40.90 лв./кв.м.
40.90 лв./кв.м.
40.90 лв./кв.м.
40.90 лв./кв.м.
40.90 лв./кв.м.
40.90 лв./кв.м.
40.90 лв./кв.м.
40.90 лв./кв.м.
Гранитогрес Stargres серия Naturfloor 20x120
Гранитогрес Stargres серия Naturfloor 20x120
40.90 лв./кв.м.
40.90 лв./кв.м.
Гранитогрес Stargres Quebeck Wood Rett. 20x120
Гранитогрес Stargres Quebeck Wood Rett. 20x120
40.90 лв./кв.м.
Гранитогрес Stargres серия Scandinavia
Гранитогрес Stargres серия Scandinavia
24.90 лв./кв.м.
26.90 лв./кв.м.
24.90 лв./кв.м.
26.90 лв./кв.м.
24.90 лв./кв.м.
26.90 лв./кв.м.
24.90 лв./кв.м.
26.90 лв./кв.м.
Гранитогрес Stargres серия Siena
Гранитогрес Stargres серия Siena
26.90 лв./кв.м.
24.90 лв./кв.м.
26.90 лв./кв.м.
24.90 лв./кв.м.
26.90 лв./кв.м.
Гранитогрес Stargres серия Oslo
Гранитогрес Stargres серия Oslo
26.90 лв./кв.м.
26.90 лв./кв.м.
26.90 лв./кв.м.
Гранитогрес Stargres серия Durban
Гранитогрес Stargres серия Durban
40.90 лв./кв.м.
40.90 лв./кв.м.
25.90 лв./кв.м.
40.90 лв./кв.м.
40.90 лв./кв.м.
25.90 лв./кв.м.
40.90 лв./кв.м.
40.90 лв./кв.м.
25.90 лв./кв.м.
40.90 лв./кв.м.
40.90 лв./кв.м.
25.90 лв./кв.м.
17.72 лв./кв.м.
Гранитогрес Stargres серия Stark
Гранитогрес Stargres серия Stark
38.90 лв./кв.м.
31.90 лв./кв.м.
29.90 лв./кв.м.
40.90 лв./кв.м.
25.90 лв./кв.м.
38.90 лв./кв.м.
31.90 лв./кв.м.
29.90 лв./кв.м.
40.90 лв./кв.м.
25.90 лв./кв.м.
38.90 лв./кв.м.
31.90 лв./кв.м.
29.90 лв./кв.м.
40.90 лв./кв.м.
25.90 лв./кв.м.
25.90 лв./кв.м.
31.90 лв./кв.м.
29.90 лв./кв.м.
17.90 лв./кв.м.
31.90 лв./кв.м.
29.90 лв./кв.м.
17.90 лв./кв.м.
31.90 лв./кв.м.
29.90 лв./кв.м.
17.90 лв./кв.м.
Гранитогрес Stargres серия Shadow , 59x59
Гранитогрес Stargres серия Shadow , 59x59
44.90 лв./кв.м.
44.90 лв./кв.м.
44.90 лв./кв.м.
44.90 лв./кв.м.
Гранитогрес Stargres серия Spectre , 60x60
Гранитогрес Stargres серия Spectre , 60x60
29.90 лв./кв.м.
29.90 лв./кв.м.
Гранитогрес Stargres Tribeca Rett. 60x60
Гранитогрес Stargres Tribeca Rett. 60x60
57.46 лв./кв.м.
Гранитогрес Stargres серия Walk
Гранитогрес Stargres серия Walk
29.90 лв./кв.м.
24.90 лв./кв.м.
29.90 лв./кв.м.
24.90 лв./кв.м.
29.90 лв./кв.м.
24.90 лв./кв.м.
29.90 лв./кв.м.
24.90 лв./кв.м.
Гранитогрес Stargres Calacata Rett. 60x60
Гранитогрес Stargres Calacata Rett. 60x60
29.90 лв./кв.м.
Гранитогрес Stargres серия Stardust
Гранитогрес Stargres серия Stardust
21.90 лв./кв.м.
22.90 лв./кв.м.
23.90 лв./кв.м.
23.90 лв./кв.м.
24.90 лв./кв.м.
27.90 лв./кв.м.
28.90 лв./кв.м.
31.90 лв./кв.м.
13.90 лв./кв.м.
13.90 лв./кв.м.
13.90 лв./кв.м.
13.90 лв./кв.м.
13.90 лв./кв.м.
24.90 лв./кв.м.
25.90 лв./кв.м.
26.90 лв./кв.м.
27.90 лв./кв.м.
28.90 лв./кв.м.
Гранитогрес Stargres серия Spacco 33,3x33,3
Гранитогрес Stargres серия Spacco 33,3x33,3
23.90 лв./кв.м.
23.90 лв./кв.м.
Гранитогрес Stargres серия Town
Гранитогрес Stargres серия Town
40.90 лв./кв.м.
29.90 лв./кв.м.
40.90 лв./кв.м.
29.90 лв./кв.м.
29.90 лв./кв.м.
38.90 лв./кв.м.
27.90 лв./кв.м.
27.90 лв./кв.м.
25.90 лв./кв.м.
40.90 лв./кв.м.
29.90 лв./кв.м.
40.90 лв./кв.м.
29.90 лв./кв.м.
29.90 лв./кв.м.
38.90 лв./кв.м.
27.90 лв./кв.м.
27.90 лв./кв.м.
25.90 лв./кв.м.
40.90 лв./кв.м.
29.90 лв./кв.м.
40.90 лв./кв.м.
29.90 лв./кв.м.
29.90 лв./кв.м.
38.90 лв./кв.м.
27.90 лв./кв.м.
27.90 лв./кв.м.
25.90 лв./кв.м.
40.90 лв./кв.м.
29.90 лв./кв.м.
40.90 лв./кв.м.
29.90 лв./кв.м.
38.90 лв./кв.м.
29.90 лв./кв.м.
27.90 лв./кв.м.
27.90 лв./кв.м.
25.90 лв./кв.м.
26.90 лв./кв.м.
Гранитогрес Stargres серия Qubus
Гранитогрес Stargres серия Qubus
29.90 лв./кв.м.
29.90 лв./кв.м.
24.90 лв./кв.м.
40.90 лв./кв.м.
40.90 лв./кв.м.
27.90 лв./кв.м.
27.90 лв./кв.м.
25.90 лв./кв.м.
29.90 лв./кв.м.
29.90 лв./кв.м.
24.90 лв./кв.м.
40.90 лв./кв.м.
40.90 лв./кв.м.
27.90 лв./кв.м.
27.90 лв./кв.м.
25.90 лв./кв.м.
29.90 лв./кв.м.
29.90 лв./кв.м.
24.90 лв./кв.м.
40.90 лв./кв.м.
40.90 лв./кв.м.
27.90 лв./кв.м.
27.90 лв./кв.м.
25.90 лв./кв.м.
29.90 лв./кв.м.
29.90 лв./кв.м.
24.90 лв./кв.м.
40.90 лв./кв.м.
40.90 лв./кв.м.
27.90 лв./кв.м.
27.90 лв./кв.м.
25.90 лв./кв.м.
29.90 лв./кв.м.
29.90 лв./кв.м.
24.90 лв./кв.м.
40.90 лв./кв.м.
40.90 лв./кв.м.
27.90 лв./кв.м.
27.90 лв./кв.м.
25.90 лв./кв.м.
29.90 лв./кв.м.
29.90 лв./кв.м.
24.90 лв./кв.м.
40.90 лв./кв.м.
40.90 лв./кв.м.
27.90 лв./кв.м.
27.90 лв./кв.м.
25.90 лв./кв.м.
Гранитогрес Stargres серия Riviera
Гранитогрес Stargres серия Riviera
29.90 лв./кв.м.
34.90 лв./кв.м.
40.90 лв./кв.м.
44.90 лв./кв.м.
38.90 лв./кв.м.
29.90 лв./кв.м.
34.90 лв./кв.м.
40.90 лв./кв.м.
44.90 лв./кв.м.
38.90 лв./кв.м.
29.90 лв./кв.м.
34.90 лв./кв.м.
40.90 лв./кв.м.
44.90 лв./кв.м.
38.90 лв./кв.м.
29.90 лв./кв.м.
34.90 лв./кв.м.
40.90 лв./кв.м.
44.90 лв./кв.м.
38.90 лв./кв.м.
29.90 лв./кв.м.
34.90 лв./кв.м.
Гранитогрес Stargres серия Grey Wind
Гранитогрес Stargres серия Grey Wind
29.90 лв./кв.м.
34.90 лв./кв.м.
29.90 лв./кв.м.
34.90 лв./кв.м.
40.90 лв./кв.м.
44.90 лв./кв.м.
27.90 лв./кв.м.
27.90 лв./кв.м.
25.90 лв./кв.м.
29.90 лв./кв.м.
34.90 лв./кв.м.
29.90 лв./кв.м.
34.90 лв./кв.м.
40.90 лв./кв.м.
44.90 лв./кв.м.
27.90 лв./кв.м.
27.90 лв./кв.м.
25.90 лв./кв.м.
29.90 лв./кв.м.
34.90 лв./кв.м.
29.90 лв./кв.м.
34.90 лв./кв.м.
40.90 лв./кв.м.
44.90 лв./кв.м.
27.90 лв./кв.м.
27.90 лв./кв.м.
25.90 лв./кв.м.
29.90 лв./кв.м.
34.90 лв./кв.м.
29.90 лв./кв.м.
34.90 лв./кв.м.
40.90 лв./кв.м.
44.90 лв./кв.м.
27.90 лв./кв.м.
27.90 лв./кв.м.
25.90 лв./кв.м.
Гранитогрес Stargres серия Maxima
Гранитогрес Stargres серия Maxima
29.90 лв./кв.м.
29.90 лв./кв.м.
44.90 лв./кв.м.
27.90 лв./кв.м.
27.90 лв./кв.м.
25.90 лв./кв.м.
29.90 лв./кв.м.
29.90 лв./кв.м.
44.90 лв./кв.м.
27.90 лв./кв.м.
27.90 лв./кв.м.
25.90 лв./кв.м.
29.90 лв./кв.м.
29.90 лв./кв.м.
44.90 лв./кв.м.
27.90 лв./кв.м.
27.90 лв./кв.м.
25.90 лв./кв.м.
Гранитогрес Stargres серия Caminos
Гранитогрес Stargres серия Caminos
29.90 лв./кв.м.
34.90 лв./кв.м.
29.90 лв./кв.м.
34.90 лв./кв.м.
29.90 лв./кв.м.
34.90 лв./кв.м.
29.90 лв./кв.м.
34.90 лв./кв.м.
Гранитогрес Stargres серия Grey Loft
Гранитогрес Stargres серия Grey Loft
34.90 лв./кв.м.
34.90 лв./кв.м.
34.90 лв./кв.м.
34.90 лв./кв.м.
34.90 лв./кв.м.
34.90 лв./кв.м.
Гранитогрес Stargres серия Pietra di Lucerna 15.5x62 / 31x62 , 8.5 мм.
Гранитогрес Stargres серия Pietra di Lucerna 15.5x62 / 31x62 , 8.5 мм.
24.90 лв./кв.м.
26.90 лв./кв.м.
24.90 лв./кв.м.
26.90 лв./кв.м.
24.90 лв./кв.м.
26.90 лв./кв.м.
25.90 лв./кв.м.
25.90 лв./кв.м.
25.90 лв./кв.м.
Гранитогрес Stargres серия Italia 31x62 , 8.5 мм.
Гранитогрес Stargres серия Italia 31x62 , 8.5 мм.
25.90 лв./кв.м.
25.90 лв./кв.м.
25.90 лв./кв.м.
25.90 лв./кв.м.
Гранитогрес Stargres серия Brick Land 30x60 , 9.5 мм.
Гранитогрес Stargres серия Brick Land 30x60 , 9.5 мм.
29.90 лв./кв.м.
29.90 лв./кв.м.
29.90 лв./кв.м.
Гранитогрес Stargres серия Granito 60x60 / 40x81 , 20 мм.
Гранитогрес Stargres серия Granito 60x60 / 40x81 , 20 мм.
64.90 лв./кв.м.
70.90 лв./кв.м.
64.90 лв./кв.м.
70.90 лв./кв.м.
64.90 лв./кв.м.
70.90 лв./кв.м.
Гранитогрес Stargres серия Pietra Serena 60x60 , 20 мм.
Гранитогрес Stargres серия Pietra Serena 60x60 , 20 мм.
64.90 лв./кв.м.
64.90 лв./кв.м.
64.90 лв./кв.м.
Гранитогрес Stargres серия Spectre Star 2.0 60x60 / 40x81 , 20 мм.
Гранитогрес Stargres серия Spectre Star 2.0 60x60 / 40x81 , 20 мм.
64.90 лв./кв.м.
70.90 лв./кв.м.
64.90 лв./кв.м.
70.90 лв./кв.м.
Гранитогрес Stargres серия Suomi Star 2.0 40x81 , 20 мм.
Гранитогрес Stargres серия Suomi Star 2.0 40x81 , 20 мм.
70.90 лв./кв.м.
70.90 лв./кв.м.
70.90 лв./кв.м.
Гранитогрес Stargres серия Cracovia Star 2.0 60x60 / 40x81 , 20 мм.
Гранитогрес Stargres серия Cracovia Star 2.0 60x60 / 40x81 , 20 мм.
64.90 лв./кв.м.
70.90 лв./кв.м.
64.90 лв./кв.м.
70.90 лв./кв.м.
Гранитогрес Stargres серия Town Star 2.0 60x60 / 75x75 , 20 мм.
Гранитогрес Stargres серия Town Star 2.0 60x60 / 75x75 , 20 мм.
70.90 лв./кв.м.
64.90 лв./кв.м.
70.90 лв./кв.м.
64.90 лв./кв.м.
70.90 лв./кв.м.
64.90 лв./кв.м.
70.90 лв./кв.м.
64.90 лв./кв.м.
Гранитогрес Stargres серия Danzig 2.0 75x75 , 20 мм.
Гранитогрес Stargres серия Danzig 2.0 75x75 , 20 мм.
70.90 лв./кв.м.
70.90 лв./кв.м.
70.90 лв./кв.м.
Гранитогрес Stargres серия Downtown 2.0 60x60 , 20 мм.
Гранитогрес Stargres серия Downtown 2.0 60x60 , 20 мм.
64.90 лв./кв.м.
64.90 лв./кв.м.
64.90 лв./кв.м.
Гранитогрес Stargres серия Kyara 2.0 60x60 , 20 мм.
Гранитогрес Stargres серия Kyara 2.0 60x60 , 20 мм.
64.90 лв./кв.м.
64.90 лв./кв.м.
Гранитогрес Stargres серия Mixed Stone 2.0 60x60 , 20 мм.
Гранитогрес Stargres серия Mixed Stone 2.0 60x60 , 20 мм.
64.90 лв./кв.м.
64.90 лв./кв.м.
Гранитогрес Stargres серия Basaltina 2.0
Гранитогрес Stargres серия Basaltina 2.0
70.90 лв./кв.м.
64.90 лв./кв.м.
70.90 лв./кв.м.
Гранитогрес Stargres серия Loft Tech
Гранитогрес Stargres серия Loft Tech
29.90 лв./кв.м.
33.90 лв./кв.м.
29.90 лв./кв.м.
33.90 лв./кв.м.
40.90 лв./кв.м.
27.90 лв./кв.м.
27.90 лв./кв.м.
25.90 лв./кв.м.
29.90 лв./кв.м.
33.90 лв./кв.м.
29.90 лв./кв.м.
33.90 лв./кв.м.
40.90 лв./кв.м.
27.90 лв./кв.м.
27.90 лв./кв.м.
25.90 лв./кв.м.
29.90 лв./кв.м.
33.90 лв./кв.м.
29.90 лв./кв.м.
33.90 лв./кв.м.
40.90 лв./кв.м.
27.90 лв./кв.м.
27.90 лв./кв.м.
25.90 лв./кв.м.

Обявените цени на продуктите са с включен ДДС!
Топливо АД си запазва правото на промени в обявените в сайта цени. Възможно е несъответствие на посочените в сайта цени, снимки или описания на продуктите с действителните.

Възможно е продукта да не е наличен или да се доставя по поръчка. Моля, проверете наличностите от продукта преди да посетите склад на Топливо АД.