Tarkett

Запази или принтирай
Всички производители
Tarkett

Продукти

Подови настилки

Естествен паркет /89/

ТОПЛИВО АД - строителни материали, отоплителни материали, горива.
Национален телефон на Топливо АД
Tarkett

Всички продукти на Tarkett

Подови настилки

Естествен паркет

Естествен трислоен паркет Salsa Ash Nature PL TL
Естествен трислоен паркет Salsa Ash Nature PL TL
2.658 кв.м. - 6 бр.
74.66 лв./кв.м.
Естествен трислоен паркет Salsa Ash Spice  PL TL
Естествен трислоен паркет Salsa Ash Spice PL TL
2.658 кв.м. - 6 бр.
89.75 лв./кв.м.
Естествен трислоен паркет Salsa Oak Nature BR PN TL
Естествен трислоен паркет Salsa Oak Nature BR PN TL
2.658 кв.м. - 6 бр.
78.45 лв./кв.м.
Естествен трислоен паркет Salsa Oak Nature PL TL
Естествен трислоен паркет Salsa Oak Nature PL TL
2.658 кв.м. - 6 бр.
74.66 лв./кв.м.
Естествен трислоен паркет Salsa African Mahogany PL TL
Естествен трислоен паркет Salsa African Mahogany PL TL
2.658 кв.м. - 6 бр.
89.75 лв./кв.м.
Естествен трислоен паркет Salsa Ash Arctic PL TL
Естествен трислоен паркет Salsa Ash Arctic PL TL
2.658 кв.м. - 6 бр.
82.20 лв./кв.м.
Естествен трислоен паркет Salsa Ash HG Cognac PL TL
Естествен трислоен паркет Salsa Ash HG Cognac PL TL
2.658 кв.м. - 6 бр.
99.55 лв./кв.м.
Естествен трислоен паркет Salsa Walnut PL TL
Естествен трислоен паркет Salsa Walnut PL TL
2.658 кв.м. - 6 бр.
130.85 лв./кв.м.
Естествен трислоен паркет Salsa Merbau PL TL
Естествен трислоен паркет Salsa Merbau PL TL
2.658 кв.м. - 6 бр.
108.60 лв./кв.м.
Естествен трислоен паркет Salsa Oak Java BR PN TL
Естествен трислоен паркет Salsa Oak Java BR PN TL
2.658 кв.м. - 6 бр.
101.05 лв./кв.м.
Естествен трислоен паркет Salsa Oak Nordic W PL TL
Естествен трислоен паркет Salsa Oak Nordic W PL TL
2.658 кв.м. - 6 бр.
95.05 лв./кв.м.
Естествен трислоен паркет Salsa Oak Select PL TL
Естествен трислоен паркет Salsa Oak Select PL TL
2.658 кв.м. - 6 бр.
93.55 лв./кв.м.
Естествен трислоен паркет Salsa Oak Premium PL TL
Естествен трислоен паркет Salsa Oak Premium PL TL
2.658 кв.м. - 6 бр.
85.95 лв./кв.м.
Естествен трислоен паркет Salsa Oak Cocoa PL TL
Естествен трислоен паркет Salsa Oak Cocoa PL TL
2.658 кв.м. - 6 бр.
72.80 лв./кв.м.
Естествен трислоен паркет Salsa Oak Rustical PL TL
Естествен трислоен паркет Salsa Oak Rustical PL TL
2.658 кв.м. - 6 бр.
73.20 лв./кв.м.
Естествен трислоен паркет Salsa Oak Robust White BR PL TL
Естествен трислоен паркет Salsa Oak Robust White BR PL TL
2.658 кв.м. - 6 бр.
83.95 лв./кв.м.
Естествен трислоен паркет Salsa Oak Original HG TL
Естествен трислоен паркет Salsa Oak Original HG TL
2.658 кв.м. - 6 бр.
75.10 лв./кв.м.
Естествен трислоен паркет Salsa Oak Chocolate BR PN TL
Естествен трислоен паркет Salsa Oak Chocolate BR PN TL
2.658 кв.м. - 6 бр.
75.30 лв./кв.м.
Естествен трислоен паркет Salsa Ash Tiramisu BR PL TL DG
Естествен трислоен паркет Salsa Ash Tiramisu BR PL TL DG
2.658 кв.м. - 6 бр.
79.80 лв./кв.м.
Естествен трислоен паркет Salsa Oak Cinnamon BR PL TL DG
Естествен трислоен паркет Salsa Oak Cinnamon BR PL TL DG
2.658 кв.м. - 6 бр.
79.25 лв./кв.м.
Естествен трислоен паркет Salsa Oak Copper BR PL TL DG
Естествен трислоен паркет Salsa Oak Copper BR PL TL DG
2.658 кв.м. - 6 бр.
78.75 лв./кв.м.
Естествен трислоен паркет Salsa Oak Iceberg BR PN TL DG
Естествен трислоен паркет Salsa Oak Iceberg BR PN TL DG
2.658 кв.м. - 6 бр.
92.70 лв./кв.м.
Естествен трислоен паркет Salsa Oak Cream BR PL TL DG
Естествен трислоен паркет Salsa Oak Cream BR PL TL DG
2.658 кв.м. - 6 бр.
90.60 лв./кв.м.
Естествен трислоен паркет Salsa Oak Duo PL TL DG
Естествен трислоен паркет Salsa Oak Duo PL TL DG
2.658 кв.м. - 6 бр.
96.85 лв./кв.м.
Естествен трислоен паркет Salsa Ash Silky White BR PL DG
Естествен трислоен паркет Salsa Ash Silky White BR PL DG
2.658 кв.м. - 6 бр.
92.70 лв./кв.м.
Естествен трислоен паркет Salsa Oak Cotton BR PN
Естествен трислоен паркет Salsa Oak Cotton BR PN
2.658 кв.м. - 6 бр.
73.40 лв./кв.м.
Естествен трислоен паркет Salsa Oak Linen BR PN
Естествен трислоен паркет Salsa Oak Linen BR PN
2.658 кв.м. - 6 бр.
72.95 лв./кв.м.
Естествен трислоен паркет Salsa Oak Granite BR DG PL
Естествен трислоен паркет Salsa Oak Granite BR DG PL
2.658 кв.м. - 6 бр.
70.35 лв./кв.м.
Естествен трислоен паркет Salsa Premium Oak Moonstone BR O TL
Естествен трислоен паркет Salsa Premium Oak Moonstone BR O TL
2.658 кв.м. - 6 бр.
79.95 лв./кв.м.
Естествен трислоен паркет Salsa Premium Oak Jasper BR O TL
Естествен трислоен паркет Salsa Premium Oak Jasper BR O TL
2.658 кв.м. - 6 бр.
83.95 лв./кв.м.
Естествен трислоен паркет Salsa Premium Oak Topaz BR O TL
Естествен трислоен паркет Salsa Premium Oak Topaz BR O TL
2.658 кв.м. - 6 бр.
79.35 лв./кв.м.
Естествен трислоен паркет Salsa Premium Ash Crystal BR O TL
Естествен трислоен паркет Salsa Premium Ash Crystal BR O TL
2.658 кв.м. - 6 бр.
83.85 лв./кв.м.
Естествен трислоен паркет Salsa Premium Oak Ginger BR O TL
Естествен трислоен паркет Salsa Premium Oak Ginger BR O TL
2.658 кв.м. - 6 бр.
78.55 лв./кв.м.
Естествен трислоен паркет Salsa Premium Oak Bronzite BR O TL
Естествен трислоен паркет Salsa Premium Oak Bronzite BR O TL
2.658 кв.м. - 6 бр.
72.10 лв./кв.м.
Естествен трислоен паркет Salsa Art White Pearl BR PL
Естествен трислоен паркет Salsa Art White Pearl BR PL
2.658 кв.м. - 6 бр.
85.70 лв./кв.м.
Естествен трислоен паркет Salsa Art Cream Rhapsody BR PN
Естествен трислоен паркет Salsa Art Cream Rhapsody BR PN
2.658 кв.м. - 6 бр.
85.25 лв./кв.м.
Естествен трислоен паркет Salsa Art Tough of Grey BR PL TL
Естествен трислоен паркет Salsa Art Tough of Grey BR PL TL
2.658 кв.м. - 6 бр.
89.50 лв./кв.м.
Естествен трислоен паркет Salsa Art White Canvas PL TL DG
Естествен трислоен паркет Salsa Art White Canvas PL TL DG
2.658 кв.м. - 6 бр.
101.65 лв./кв.м.
Естествен трислоен паркет Salsa Art Beige Sunshine PL TL DG
Естествен трислоен паркет Salsa Art Beige Sunshine PL TL DG
2.658 кв.м. - 6 бр.
100.55 лв./кв.м.
Естествен трислоен паркет Salsa Art Shades of Grey PL TL DG
Естествен трислоен паркет Salsa Art Shades of Grey PL TL DG
2.658 кв.м. - 6 бр.
99.85 лв./кв.м.
Естествен трислоен паркет Salsa Art Chilled Cream BR PN DG
Естествен трислоен паркет Salsa Art Chilled Cream BR PN DG
2.658 кв.м. - 6 бр.
94.55 лв./кв.м.
Естествен трислоен паркет Salsa Art Moon River BR PL DG
Естествен трислоен паркет Salsa Art Moon River BR PL DG
2.658 кв.м. - 6 бр.
90.10 лв./кв.м.
Естествен трислоен паркет Tango Oak Cumin BR MAB PN
Естествен трислоен паркет Tango Oak Cumin BR MAB PN
2.18 кв.м. - 6 бр.
125.50 лв./кв.м.
Естествен трислоен паркет Tango Oak Baron MDB BR PN
Естествен трислоен паркет Tango Oak Baron MDB BR PN
2.18 кв.м. - 6 бр.
131.90 лв./кв.м.
Естествен трислоен паркет Tango Oak Savanna Premium MDB BR PL
Естествен трислоен паркет Tango Oak Savanna Premium MDB BR PL
2.18 кв.м. - 6 бр.
165.15 лв./кв.м.
Естествен трислоен паркет Tango Ash Cognac BR MAB PN
Естествен трислоен паркет Tango Ash Cognac BR MAB PN
2.18 кв.м. - 6 бр.
144.90 лв./кв.м.
Естествен трислоен паркет Tango Ash Cognac MIB PL
Естествен трислоен паркет Tango Ash Cognac MIB PL
2.18 кв.м. - 6 бр.
137.50 лв./кв.м.
Естествен трислоен паркет Tango Oak Java G BR MAB PN
Естествен трислоен паркет Tango Oak Java G BR MAB PN
2.18 кв.м. - 6 бр.
163.60 лв./кв.м.
Естествен трислоен паркет Tango African Mahogany MIB PL
Естествен трислоен паркет Tango African Mahogany MIB PL
2.18 кв.м. - 6 бр.
152.40 лв./кв.м.
Естествен трислоен паркет Tango Oak Antique BR MAB PL
Естествен трислоен паркет Tango Oak Antique BR MAB PL
2.18 кв.м. - 6 бр.
127.30 лв./кв.м.
Естествен трислоен паркет Tango Oak Schwarzwald BR MAB PN DG
Естествен трислоен паркет Tango Oak Schwarzwald BR MAB PN DG
2.18 кв.м. - 6 бр.
128.50 лв./кв.м.
Естествен трислоен паркет Tango Oak Mocha BR MDB PN DG
Естествен трислоен паркет Tango Oak Mocha BR MDB PN DG
2.18 кв.м. - 6 бр.
127.70 лв./кв.м.
Естествен трислоен паркет Tango Oak Copper BR MDB PL DG
Естествен трислоен паркет Tango Oak Copper BR MDB PL DG
2.18 кв.м. - 6 бр.
129.10 лв./кв.м.
Естествен трислоен паркет Tango Oak Azure BR MDB PN DG
Естествен трислоен паркет Tango Oak Azure BR MDB PN DG
2.18 кв.м. - 6 бр.
132.20 лв./кв.м.
Естествен трислоен паркет Tango Oak Antiq White BR MDB PN DG
Естествен трислоен паркет Tango Oak Antiq White BR MDB PN DG
2.18 кв.м. - 6 бр.
134.60 лв./кв.м.
Естествен трислоен паркет Tango Oak Bourbon BR MDB PL TL DG
Естествен трислоен паркет Tango Oak Bourbon BR MDB PL TL DG
2.18 кв.м. - 6 бр.
134.20 лв./кв.м.
Естествен трислоен паркет Tango Oak Modern Grey BR MDB PL DG
Естествен трислоен паркет Tango Oak Modern Grey BR MDB PL DG
2.18 кв.м. - 6 бр.
131.90 лв./кв.м.
Естествен трислоен паркет Tango Art White Moscow
Естествен трислоен паркет Tango Art White Moscow
2.18 кв.м. - 6 бр.
172.50 лв./кв.м.
Естествен трислоен паркет Tango Art Brown Barcelona
Естествен трислоен паркет Tango Art Brown Barcelona
2.18 кв.м. - 6 бр.
169.30 лв./кв.м.
Естествен трислоен паркет Tango Art Pearl Dubai BR MAB PL
Естествен трислоен паркет Tango Art Pearl Dubai BR MAB PL
2.18 кв.м. - 6 бр.
167.10 лв./кв.м.
Естествен трислоен паркет Tango Art Grey Rome BR MAB PL DG
Естествен трислоен паркет Tango Art Grey Rome BR MAB PL DG
2.18 кв.м. - 6 бр.
172.70 лв./кв.м.
Естествен трислоен паркет Tango Art Amber Johannesbourg MAB PL DG
Естествен трислоен паркет Tango Art Amber Johannesbourg MAB PL DG
2.18 кв.м. - 6 бр.
166.60 лв./кв.м.
Естествен трислоен паркет Tango Vintage Andalucia HS MIDMA HO
Естествен трислоен паркет Tango Vintage Andalucia HS MIDMA HO
2.18 кв.м. - 6 бр.
172.70 лв./кв.м.
Естествен трислоен паркет Tango Vintage Champagne HS MIDMA HO
Естествен трислоен паркет Tango Vintage Champagne HS MIDMA HO
2.18 кв.м. - 6 бр.
171.50 лв./кв.м.
Естествен трислоен паркет Tango Vintage Provence BR SM MIDMA HO
Естествен трислоен паркет Tango Vintage Provence BR SM MIDMA HO
2.18 кв.м. - 6 бр.
173.90 лв./кв.м.
Естествен трислоен паркет Tango Vintage Porto BR DI MIDMA HO
Естествен трислоен паркет Tango Vintage Porto BR DI MIDMA HO
2.18 кв.м. - 6 бр.
171.90 лв./кв.м.
Естествен трислоен паркет Tango Vintage Baden BR SM MIDMA HO
Естествен трислоен паркет Tango Vintage Baden BR SM MIDMA HO
2.18 кв.м. - 6 бр.
182.30 лв./кв.м.
Естествен трислоен паркет Tango Vintage Bordeaux BR SM MIDMA HO
Естествен трислоен паркет Tango Vintage Bordeaux BR SM MIDMA HO
2.18 кв.м. - 6 бр.
181.50 лв./кв.м.
Естествен трислоен паркет Europlank Ash Cocoa BR CL
Естествен трислоен паркет Europlank Ash Cocoa BR CL
1.68 кв.м. - 6 бр.
80.10 лв./кв.м.
Естествен трислоен паркет Europlank Ash Mokka BR CL
Естествен трислоен паркет Europlank Ash Mokka BR CL
1.68 кв.м. - 6 бр.
82.20 лв./кв.м.
Естествен трислоен паркет Europlank Oak Natural MIB
Естествен трислоен паркет Europlank Oak Natural MIB
1.68 кв.м. - 6 бр.
94.20 лв./кв.м.
Естествен трислоен паркет Europlank Oak Cream MIB CL
Естествен трислоен паркет Europlank Oak Cream MIB CL
1.68 кв.м. - 6 бр.
96.60 лв./кв.м.
Естествен трислоен паркет Europlank Oak White MIB CL
Естествен трислоен паркет Europlank Oak White MIB CL
1.68 кв.м. - 6 бр.
97.10 лв./кв.м.
Естествен трислоен паркет Europlank Oak Honey BR CL
Естествен трислоен паркет Europlank Oak Honey BR CL
1.68 кв.м. - 6 бр.
88.30 лв./кв.м.
Естествен трислоен паркет Europlank Oak Coffee MIB
Естествен трислоен паркет Europlank Oak Coffee MIB
1.68 кв.м. - 6 бр.
87.90 лв./кв.м.
Естествен трислоен паркет Europlank Oak Original MIB
Естествен трислоен паркет Europlank Oak Original MIB
1.68 кв.м. - 6 бр.
87.30 лв./кв.м.
Естествен трислоен паркет Europarket Oak Original CL TL
Естествен трислоен паркет Europarket Oak Original CL TL
2.658 кв.м. - 6 бр.
53.10 лв./кв.м.
Естествен трислоен паркет Europarket Oak Amber CL TL
Естествен трислоен паркет Europarket Oak Amber CL TL
2.658 кв.м. - 6 бр.
54.50 лв./кв.м.
Естествен трислоен паркет Europarket Oak Golden CL TL
Естествен трислоен паркет Europarket Oak Golden CL TL
2.658 кв.м. - 6 бр.
53.90 лв./кв.м.
Естествен трислоен паркет Europarket Oak Bronze CL TL
Естествен трислоен паркет Europarket Oak Bronze CL TL
2.658 кв.м. - 6 бр.
56.90 лв./кв.м.
Естествен трислоен паркет Europarket Oak Polar CL TL
Естествен трислоен паркет Europarket Oak Polar CL TL
2.658 кв.м. - 6 бр.
59.20 лв./кв.м.
Естествен трислоен паркет Europarket Oak Espresso CL TL
Естествен трислоен паркет Europarket Oak Espresso CL TL
2.658 кв.м. - 6 бр.
56.80 лв./кв.м.
Естествен трислоен паркет Europarket Oak Beige BR O TL
Естествен трислоен паркет Europarket Oak Beige BR O TL
2.658 кв.м. - 6 бр.
60.40 лв./кв.м.
Естествен трислоен паркет Europarket Oak Grey BR O TL
Естествен трислоен паркет Europarket Oak Grey BR O TL
2.658 кв.м. - 6 бр.
60.40 лв./кв.м.
Естествен трислоен паркет Europarket Oak Frost CLTL DG
Естествен трислоен паркет Europarket Oak Frost CLTL DG
2.658 кв.м. - 6 бр.
57.60 лв./кв.м.
Естествен трислоен паркет Europarket Oak Cley BR DG CL
Естествен трислоен паркет Europarket Oak Cley BR DG CL
2.658 кв.м. - 6 бр.
56.10 лв./кв.м.
Естествен трислоен паркет Europarket Ash Nordic CLTL
Естествен трислоен паркет Europarket Ash Nordic CLTL
2.658 кв.м. - 6 бр.
51.90 лв./кв.м.
Естествен трислоен паркет Europarket Beech Classic CL TL
Естествен трислоен паркет Europarket Beech Classic CL TL
2.658 кв.м. - 6 бр.
49.30 лв./кв.м.
Естествен трислоен паркет Europarket Beech Chocolate CL TL
Естествен трислоен паркет Europarket Beech Chocolate CL TL
2.658 кв.м. - 6 бр.
52.90 лв./кв.м.

Обявените цени на продуктите са с включен ДДС!
Топливо АД си запазва правото на промени в обявените в сайта цени. Възможно е несъответствие на посочените в сайта цени, снимки или описания на продуктите с действителните.

Възможно е продукта да не е наличен или да се доставя по поръчка. Моля, проверете наличностите от продукта преди да посетите склад на Топливо АД.