Tarkett

Tarkett

Продукти

Подови настилки

Естествен паркет /62/

Национален телефон 0700 13456
Tarkett

Всички продукти на Tarkett

Цените са валидни към 7.4.2022 г.

Подови настилки

Естествен паркет

Естествен трислоен паркет Salsa Ash Spice  PL TL
Естествен трислоен паркет Salsa Ash Spice PL TL
128.90 лв./кв.м.
Естествен трислоен паркет Salsa Oak Nature BR PN TL
Естествен трислоен паркет Salsa Oak Nature BR PN TL
104.90 лв./кв.м.
Естествен трислоен паркет Salsa Oak Nature PL TL
Естествен трислоен паркет Salsa Oak Nature PL TL
99.90 лв./кв.м.
Естествен трислоен паркет Salsa African Mahogany PL TL
Естествен трислоен паркет Salsa African Mahogany PL TL
120.90 лв./кв.м.
Естествен трислоен паркет Salsa Ash HG Cognac PL TL
Естествен трислоен паркет Salsa Ash HG Cognac PL TL
134.90 лв./кв.м.
Естествен трислоен паркет Salsa Walnut PL TL
Естествен трислоен паркет Salsa Walnut PL TL
177.90 лв./кв.м.
Естествен трислоен паркет Salsa Oak Java BR PN TL
Естествен трислоен паркет Salsa Oak Java BR PN TL
134.90 лв./кв.м.
Естествен трислоен паркет Salsa Oak Nordic W PL TL
Естествен трислоен паркет Salsa Oak Nordic W PL TL
127.90 лв./кв.м.
Естествен трислоен паркет Salsa Oak Select PL TL
Естествен трислоен паркет Salsa Oak Select PL TL
125.90 лв./кв.м.
Естествен трислоен паркет Salsa Oak Premium PL TL
Естествен трислоен паркет Salsa Oak Premium PL TL
115.90 лв./кв.м.
Естествен трислоен паркет Salsa Oak Cocoa PL TL
Естествен трислоен паркет Salsa Oak Cocoa PL TL
97.90 лв./кв.м.
Естествен трислоен паркет Salsa Oak Rustical PL TL
Естествен трислоен паркет Salsa Oak Rustical PL TL
97.90 лв./кв.м.
Естествен трислоен паркет Salsa Oak Robust White BR PL TL
Естествен трислоен паркет Salsa Oak Robust White BR PL TL
112.90 лв./кв.м.
Естествен трислоен паркет Salsa Oak Original HG TL
Естествен трислоен паркет Salsa Oak Original HG TL
100.90 лв./кв.м.
Естествен трислоен паркет Salsa Oak Chocolate BR PN TL
Естествен трислоен паркет Salsa Oak Chocolate BR PN TL
100.90 лв./кв.м.
Естествен трислоен паркет Salsa Oak Cinnamon BR PL TL DG
Естествен трислоен паркет Salsa Oak Cinnamon BR PL TL DG
106.90 лв./кв.м.
Естествен трислоен паркет Salsa Oak Copper BR PL TL DG
Естествен трислоен паркет Salsa Oak Copper BR PL TL DG
105.90 лв./кв.м.
Естествен трислоен паркет Salsa Oak Iceberg BR PN TL DG
Естествен трислоен паркет Salsa Oak Iceberg BR PN TL DG
124.90 лв./кв.м.
Естествен трислоен паркет Salsa Ash Silky White BR PL DG
Естествен трислоен паркет Salsa Ash Silky White BR PL DG
124.90 лв./кв.м.
Естествен трислоен паркет Salsa Oak Cotton BR PN
Естествен трислоен паркет Salsa Oak Cotton BR PN
98.90 лв./кв.м.
Естествен трислоен паркет Salsa Oak Linen BR PN
Естествен трислоен паркет Salsa Oak Linen BR PN
97.90 лв./кв.м.
Естествен трислоен паркет Salsa Oak Granite BR DG PL
Естествен трислоен паркет Salsa Oak Granite BR DG PL
93.90 лв./кв.м.
Естествен трислоен паркет Salsa Premium Oak Moonstone BR O TL
Естествен трислоен паркет Salsa Premium Oak Moonstone BR O TL
107.90 лв./кв.м.
Естествен трислоен паркет Salsa Premium Oak Jasper BR O TL
Естествен трислоен паркет Salsa Premium Oak Jasper BR O TL
113.90 лв./кв.м.
Естествен трислоен паркет Salsa Premium Oak Topaz BR O TL
Естествен трислоен паркет Salsa Premium Oak Topaz BR O TL
106.90 лв./кв.м.
Естествен трислоен паркет Salsa Premium Ash Crystal BR O TL
Естествен трислоен паркет Salsa Premium Ash Crystal BR O TL
112.90 лв./кв.м.
Естествен трислоен паркет Salsa Premium Oak Bronzite BR O TL
Естествен трислоен паркет Salsa Premium Oak Bronzite BR O TL
96.90 лв./кв.м.
Естествен трислоен паркет Salsa Art Cream Rhapsody BR PN
Естествен трислоен паркет Salsa Art Cream Rhapsody BR PN
114.90 лв./кв.м.
Естествен трислоен паркет Salsa Art Tough of Grey BR PL TL
Естествен трислоен паркет Salsa Art Tough of Grey BR PL TL
120.90 лв./кв.м.
Естествен трислоен паркет Salsa Art White Canvas PL TL DG
Естествен трислоен паркет Salsa Art White Canvas PL TL DG
136.90 лв./кв.м.
Естествен трислоен паркет Tango Oak Cumin BR MAB PN
Естествен трислоен паркет Tango Oak Cumin BR MAB PN
169.90 лв./кв.м.
Естествен трислоен паркет Tango Oak Baron MDB BR PN
Естествен трислоен паркет Tango Oak Baron MDB BR PN
178.90 лв./кв.м.
Естествен трислоен паркет Tango Oak Savanna Premium MDB BR PL
Естествен трислоен паркет Tango Oak Savanna Premium MDB BR PL
224.90 лв./кв.м.
Естествен трислоен паркет Tango Ash Cognac BR MAB PN
Естествен трислоен паркет Tango Ash Cognac BR MAB PN
196.90 лв./кв.м.
Естествен трислоен паркет Tango African Mahogany MIB PL
Естествен трислоен паркет Tango African Mahogany MIB PL
206.90 лв./кв.м.
Естествен трислоен паркет Tango Oak Antique BR MAB PL
Естествен трислоен паркет Tango Oak Antique BR MAB PL
172.90 лв./кв.м.
Естествен трислоен паркет Tango Oak Schwarzwald BR MAB PN DG
Естествен трислоен паркет Tango Oak Schwarzwald BR MAB PN DG
173.90 лв./кв.м.
Естествен трислоен паркет Tango Oak Mocha BR MDB PN DG
Естествен трислоен паркет Tango Oak Mocha BR MDB PN DG
172.90 лв./кв.м.
Естествен трислоен паркет Tango Oak Copper BR MDB PL DG
Естествен трислоен паркет Tango Oak Copper BR MDB PL DG
174.90 лв./кв.м.
Естествен трислоен паркет Tango Oak Antiq White BR MDB PN DG
Естествен трислоен паркет Tango Oak Antiq White BR MDB PN DG
182.90 лв./кв.м.
Естествен трислоен паркет Tango Oak Bourbon BR MDB PL TL DG
Естествен трислоен паркет Tango Oak Bourbon BR MDB PL TL DG
182.90 лв./кв.м.
Естествен трислоен паркет Tango Oak Modern Grey BR MDB PL DG
Естествен трислоен паркет Tango Oak Modern Grey BR MDB PL DG
178.90 лв./кв.м.
Естествен трислоен паркет Tango Art White Moscow
Естествен трислоен паркет Tango Art White Moscow
234.90 лв./кв.м.
Естествен трислоен паркет Tango Art Brown Barcelona
Естествен трислоен паркет Tango Art Brown Barcelona
229.90 лв./кв.м.
Естествен трислоен паркет Europlank Ash Cocoa BR CL
Естествен трислоен паркет Europlank Ash Cocoa BR CL
107.90 лв./кв.м.
Естествен трислоен паркет Europlank Oak Natural MIB
Естествен трислоен паркет Europlank Oak Natural MIB
126.90 лв./кв.м.
Естествен трислоен паркет Europlank Oak Cream MIB CL
Естествен трислоен паркет Europlank Oak Cream MIB CL
130.90 лв./кв.м.
Естествен трислоен паркет Europlank Oak White MIB CL
Естествен трислоен паркет Europlank Oak White MIB CL
130.90 лв./кв.м.
Естествен трислоен паркет Europlank Oak Honey BR CL
Естествен трислоен паркет Europlank Oak Honey BR CL
118.90 лв./кв.м.
Естествен трислоен паркет Europlank Oak Coffee MIB
Естествен трислоен паркет Europlank Oak Coffee MIB
118.90 лв./кв.м.
Естествен трислоен паркет Europlank Oak Original MIB
Естествен трислоен паркет Europlank Oak Original MIB
117.90 лв./кв.м.
Естествен трислоен паркет Europarket Oak Original CL TL
Естествен трислоен паркет Europarket Oak Original CL TL
70.90 лв./кв.м.
Естествен трислоен паркет Europarket Oak Amber CL TL
Естествен трислоен паркет Europarket Oak Amber CL TL
72.90 лв./кв.м.
Естествен трислоен паркет Europarket Oak Golden CL TL
Естествен трислоен паркет Europarket Oak Golden CL TL
71.90 лв./кв.м.
Естествен трислоен паркет Europarket Oak Bronze CL TL
Естествен трислоен паркет Europarket Oak Bronze CL TL
75.90 лв./кв.м.
Естествен трислоен паркет Europarket Oak Polar CL TL
Естествен трислоен паркет Europarket Oak Polar CL TL
78.90 лв./кв.м.
Естествен трислоен паркет Europarket Oak Espresso CL TL
Естествен трислоен паркет Europarket Oak Espresso CL TL
76.90 лв./кв.м.
Естествен трислоен паркет Europarket Oak Beige BR O TL
Естествен трислоен паркет Europarket Oak Beige BR O TL
80.90 лв./кв.м.
Естествен трислоен паркет Europarket Oak Grey BR O TL
Естествен трислоен паркет Europarket Oak Grey BR O TL
80.90 лв./кв.м.
Естествен трислоен паркет Europarket Oak Frost CLTL DG
Естествен трислоен паркет Europarket Oak Frost CLTL DG
76.90 лв./кв.м.
Естествен трислоен паркет Europarket Oak Cley BR DG CL
Естествен трислоен паркет Europarket Oak Cley BR DG CL
76.90 лв./кв.м.
Естествен трислоен паркет Europarket Ash Nordic CLTL
Естествен трислоен паркет Europarket Ash Nordic CLTL
68.90 лв./кв.м.

Обявените цени на продуктите са с включен ДДС!
Топливо АД си запазва правото на промени в обявените в сайта цени. Възможно е несъответствие на посочените в сайта цени, снимки или описания на продуктите с действителните.

Възможно е продукта да не е наличен или да се доставя по поръчка. Моля, проверете наличностите от продукта преди да посетите склад на Топливо АД.