Кнауф България ЕООД

Кнауф България ЕООД

Продукти

Сухо строителство

Гипсокартон /12/ Гипсокартон

Гипсофазер /14/ Гипсофазер

Конструкция /44/ Конструкция

Ъгли, ленти и аксесоари /20/ Ъгли, ленти и аксесоари

Строителна химия

Лепила за гипсокартон /1/ Лепила за гипсокартон

Хидроизолации

Течни и сухи хидроизолации /1/ Течни и сухи хидроизолации

Аксесоари за хидроизолации /1/ Аксесоари за хидроизолации

Груби строителни материали