Сика България ЕООД

Сика България ЕООД

Всички продукти на Сика България ЕООД

Строителна химия

Строителни лепила и разтвори /2/ Строителни лепила и разтвори

Лепила за плочки и камъни /1/ Лепила за плочки и камъни

Други лепила /9/ Други лепила

Замазки и подови покрития /4/ Замазки и подови покрития

Шпакловки /1/ Шпакловки

Сух бетон и ремонтни разтвори за бетон /2/ Сух бетон и ремонтни разтвори за бетон

Фугиращи смеси /1/ Фугиращи смеси

Пяни /4/ Пяни

Силикони и уплътнители /12/ Силикони и уплътнители

Грундове /4/ Грундове

Други продукти /15/ Други продукти

Хидроизолации

Течни и сухи хидроизолации /13/ Течни и сухи хидроизолации

Грундове за хидроизолации /2/ Грундове за хидроизолации

Аксесоари за хидроизолации /8/ Аксесоари за хидроизолации