ЛАКПРОМ® АД

ЛАКПРОМ® АД

Продукти

Топлоизолации

Лепила и шпакловки за топлоизолации /1/ Лепила и шпакловки за топлоизолации

Строителна химия

Лепила за плочки и камъни /1/ Лепила за плочки и камъни

Мазилки, бои, лакове

Бои за дърво, метал и други /14/ Бои за дърво, метал и други

Лакове /26/ Лакове

Хидроизолации